Beroker gezocht

De eerste berokers werden rond 1800 ontworpen en gemaakt door de Funsten Brothers Company in St. Louis, Missouri. Afbeeldingen van deze beroker zijn overal te vinden. Een authentiek exemplaar van deze beroker ontbreekt echter in onze museumcollectie.