Bibliotheek van het bijenteeltmuseum

1835
Beknopte handleiding voor bieënhouders

uitgegeven te Amsterdam, bij J.C. Sepp en Zoon. Aantal pagina’s: 134. Het boek is opgeborgen in een stevige schutbox met rugopdruk 1835

1888
Voordracht over de oordeelkundige bijenteelt

Karel de Kesel. Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken. Brussel 1888. Aantal pagina’s: 32 + 4 losse pagina’s met illustraties.

 

1900
Bestier der Bieënhalle

Ed. Bertrand. Vrij vertaald naar de achtste Franse uitgave door W.F. Rondou, secretaris van de ‘Bond der Bieëntelers van Brabant en Omtrek’, hoofdonderwijzer te Oud-Heverlee. Tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave, opgehelderd met drie platen en twee-en-negentig figuren. Uitgeverij Boek- en steendrukkerij J. Vanderpoorten, Gent. Aantal pagina’s: 288.

1902
Der Meisterstock

Seine Geschichte und Entwickelung. Otto Schulz, Bienenwirt, Buckow. Im Selbstverlage des Verfassers. Aantal pagina’s: 96

1908
Het leven der bijen

Maurice Maeterlinck. Vertaling van Mevrouw G.M. van der Wissel-Herderschee. C.L.G. Veldt, Amsterdam. Boek-, courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Voor de imkers is hij een monument in de bijenteeltliteratuur waar men niet omheen kan: wie kent niet zijn beroemd geworden werk: La vie des Abeilles, (Parijs-1901), in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Het leven der bijen’ (Amsterdam 1908). Het boek in het bezit van het Bijenteelmuseum Lanaken is niet gedateerd. Aantal pagina’s: 248.

1909
Am Bienenstand

August Ludwig. Ein Wegweiser zum einfachen und lohnenden Betriebe der Imkerei.
Uitgever: F. Pfenningstorff, Berlin 1909. 109 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 138.

1912
Dathes Lehrbuch der Bienenzucht

Ein Buch der Praxis. Uitgegeven door Heinrich Thie en Rudolf Dathe. Zesde druk. 215 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 326.

1912
Het verhaal van de honingbij

Edwardes, Tickner. Vertaling M. van Vloten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden Rood Linnen. XX + 296 p. Illustraties. Met een aanhangsel De bij en haar wapenen. Naar het Engelsch van Percy E. Spielmann. Wereldbibliotheek 177/179.

1917
Les Abeilles

Charles Martin. Bibliothèque Scientifique des Ecoles des Familles. N°80. Henri Gautier, editeur, Paris. Aantal pagina’s: 36

 

1917
De wonderen van het bijenvolk

Door dr. G.A. Ootmar. Bij J.B. Wolters U.M. - Groningen, Den Haag. Aantal pagina’s: 606.

1920
Les Abeilles et Le Miel

J. Gaget, professeur d’Ecole d’agriculture Apiculteur. Librairie Hachette, Paris. Aantal pagina’s: 136

1921
De bijenteelt

Geïllustreerd handboekje door J. Pannekoek. Uitgever: P. van Belkum Az - Zutphen. Met 16 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 134.

1924
La conduite du rucher

Ed. Bertrand, ancien directeur de la revue internationale d’apiculture. XIIIe édition revue et corrigeé par J. Crépieux-Jamin. Avec un portrait, 3 planches et 98 figures. Payot, Paris 1924. Aantal pagina’s: 320.

1924
Fortune rapide: apiculture, inventions merveilleuses

Brochure Dr. Kellen à Tandel, Grand-Duché de Luxembourg. Impr. Emile Schumacher, Diekirch. Aantal pagina’s: 64.

1925
De Praktische Bieman

J.B. Sterkens, onderwijzer te Ryckevorsel. Tweede vermeerderde uitgaaf. Brecht - Drukkerij L. Braeckmans. Aantal pagina’s: 190.

1925
De Practische Bieman

J.B. Sterkens, oud-onderwijzer en ere-gemeentesecretaris te Ryckevorsel, Bestendig Afgevaardigde der Provincie. Werk bekroond met den eersten prijs op de Tentoonstellig van Bieënteelt te Herentals en den derden in de Wereldtentoonstelling te Brussel, goedgekeurd en aangenomen door den Verbeteringsraad van het Lager Onderwijs. Derde uitgaaf. Hoogstraten - Drukkerij Jos Haseldonckx. Aantal pagina’s: 224.

1926
Preisbuch Deutsche Bienenzucht Zentrale

Preisbuch 1431. Edgar Gerstung, Oßmannstedt. Th. Aantal pagina’s: 80

1928
Bijenteelt

L. Ir. A. Minderhoud - J.B. Wolters - Groningen - Batavia. Aantal pagina’s: 192.

1928
Het bijenboek

Joustra, J.A., redacteur van het maandschrift voor bijenteelt en oud-redacteur van’De Practische Imker’. Eerste druk. Uitgave F.J.S. Van Der Peijl - Hansweert. Aantal pagina’s: 400.

1929
La conduite du rucher

Ed. Bertrand, ancien directeur de la revue internationale d’apiculture. édition revue et corrigeé. Avec un portrait, 3 planches et 98 figures. Payot, Paris 1929. Aantal pagina’s: 320.

1930
Het leven van de dieren

A. E. Brehm - Het leven van de dieren - vijfde deel: ongewerveldedieren. Met 318 platen  - N.V. Uitgeversmaatschappij E.N.U.M - Amsterdam 1930. Aantal pagina’s: 356

1930
La chasse aux abeilles

Alfred Marty - La Chasse Aux Abeilles. Comment recueillir des essaims sans nuire aux apicultureurs voisins. Syndicat Apicole. Imprimerie Nouvelle. Soft cover. Zonder datumvermelding (circa 1930). Aantal pagina’s: 46.

1930
Het verhaal van de honingbij

Tickner Edwardes - Hij woonde jaren in de “Red Cottage” in Burpham en stond alras bekend als “the bee-man of Burpham”. Zijn boeken over de bijenteelt, zoals “The Lore of the Honey Bee”, zijn nu klassiekers. Oorspronkelijke titel: The lore of the honey bee. London, Methuen & Co. Ltd (1925). Door Mevr. Martha van Vloten naar het Nederlands vertaald met titel “Het verhaal van de Honingbij”, waarvan in 1931 een samenvatting verschijnt in het maandblad van de VBBN. Aantal pagina’s: 296.

1930
Kataloog ‘In de Bie’

Kataloog van het Groot Gesticht voor Bieënteelt ‘In de Bie’, Jos Mees Zoon, opvolger van August Mees, Herenthals. Het huis werd gesticht in 1886 en verwierf meer dan 220 eerepenningen op de verscheidene tentoonstellingen, met hoogste onderscheidingen te Gent 1913, Laeken 1920, Esh-sur-Alzette 1921 en Erquelinnes 1923. Aantal pagina’s: 16.

1932
Preisliste Robert Wahle

Bienenzucht-Artikel, Fabrikation un Verzand. Neumünster i. Holst. Aantal pagina’s: 16.

1933
Onze huisinsekten

Leo Senden Pr. Davidsfonds, volksreeks nr. 245. Het boek werd in mei 1933 door ‘Excelsior’ - Brugge gedrukt op 75.250 exemplaren. Aantal pagina’s: 223.

1934
De bloemen en haar vrienden

Dr. Jac. P. Thijsse. Geïllustreerd met Verkade’s plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. Van Leer en Co. Uitgave Verkade’s Fabrieken n.v. Zaandam. Aantal pagina’s: 93.

1934
Het bijenboek

Joustra, J.A., redacteur van het maandschrift voor bijenteelt en oud-redactur van ’De Practische Imker’. Tweede druk. Uitgave F.J.S. Van Der Peijl - Hansweert. Aantal pagina’s: 504.

1935
Praktische Bienenzucht

Hans Weigert. Bücherei des Praktischen Wegweissers / Band 2. Aantal pagina’s: 160.

1936
Bijen als bestuifsters van fruit

J.W. Rutten, landbouw-, tuinbouw- en bijenteeltonderwijzer te Borkel en Schaft. Nr. 3 van de brochurenreeks over Bijenteelt van den Bijenhoudersbond van den N.C.B. - Aantal pagina’s: 46.

1936
Bijenteelt

S. Cancrinus uit Dwingeloo heeft in de jaren 1926 tot 1944 volop zijn sporen in de nederlandse imkerij achtergelaten via publicaties in het Maandschrift voor bijenteelt van de VBBN (al dan niet onder zijn pseudoniem Calluna wat aan de heide refereert) en via zijn boekje “Bijenteelt” uit 1935. Hij imkerde in die periode zelf al volop met kasten, maar toch nam hij het bij herhaling op voor het korfimkeren. Hij begreep dat veel imkers vanwege de lage kosten met korven bleven imkeren. Stro was voor menig korfimker (nagenoeg) gratis en in de winter was er tijd volop om te vlechten. Dit was mede reden voor S. Cancrinus om een goedkope bijenkast te ontwikkelen, de Cancrinuskast en daarbij ook over de te hanteren bedrijsmethoden te publiceren. Hij schreef met name veel over geschikte bedrijfsmethoden voor het winnen van heidehoning. N.V. Joh. Ykema’s Uitgevers-Maatschappij ‘s-Gravenhage. Eerste druk 1936 (tweede druk 1948). Aantal pagina’s: 124.

1937
Het Vlaamsch Bieënboek

Praktisch handboek van bieënteelt. Edmond Leysen, gediplomeerd leraar in de landbouwkunde, boomteelt, moesteelt en bieënteelt. Schrijver van het Verbond der Bieëntelersgilden van Antwerpen - Uitgave Achiel Bulckens - Herenthout - 1937 - 175 afbeeldingen - 256 pagina’s.

1937
Koninginneteelt

Koninginneteelt gepaard met teeltkeuze: de weg tot verbetering onzer Nederlandse bijenteelt. S. Frankenhuis - Rijswijk (Z.H.) Met dagtabel voor de koninginneteelt en kastkaart. Aantal pagina’s 76

1937
Gebruik van zuivere honing

Dr. Med. Zaisz. Bewerkt en aangevuld door M. Haerens, Ere-voorzitter der Syndikale Kamer en Deken van de theoretische Bieënteelt in België. Aantal pagina’s: 28.

1939
De grootere cel - Beaudoux’s leer

Etienne De Meyer, bijenteler. Met hulde aan de Belgische leermeester Ursmar Beaudoux (1867-1935) en M. August Mees (1862-1938). Drukkerij Leon Crollen, Hasselt. Aantal pagina’s: 55.

1939
Das Lehrbuch der Volksbienenzucht

Georg Neuner. 2. Auflage. Mit Anzeigen-Anhang. Aantal pagina’s: 178

1939
De nosema-ziekte en haar beteekenis voor de bijenteelt in Nederland

Dr. A.J. Winkel. Uitgave Departement van Economische Zaken Directie van den Landbouw / Veeartsenijkundigen Dienst. Algemeene Landsdrukkerij ‘s-Gravenhage. Aantal pagina’s: 80.

1939
Der Aufbau der deutschen Königinnenzucht

Heft 1. Das Zuchtwesen. Im Auftrag der Reichsfachgruppe Imker e.B. Verlag der Leipziger Bienenzeitung. 2 Afbeeldingen. Aantal pagina’s: 104.

1939
Der Aufbau der deutschen Königinnenzucht

Heft 3. Die Zuchtgrundlagen. Im Auftrag der Reichsfachgruppe Imker e.B. Verlag der Leipziger Bienenzeitung. 24 Afbeeldingen. Aantal pagina’s: 54.

1940
Bijenstad

Frank S. Stuart. H. Nelissen Bilthoven - ‘t Groeit Antwerpen. De oorspronkelijke uitgave verscheen onder de titel City of the Bees bij George Allen & Unwin LTD, Londen. Verhaal in romanvorm over het leven van een bijenvolk. (Boek afgevoerd uit de Openbare Volksboekerij Jean Jaurés, Lokeren).

1941
Schädlinge der Honigbiene

Prof. Dr. Borchert - Ich dien! Buchreihe der Reichsgruppe Imker im Reichsverband Deutscher Kleintierzüchter e.V. Reihe III. Buch 3. 111 S. mit 80 Abbildungen. 2. Auflage. Verlag der Leipziger Bienenzeitung. Leipzig. 1941.

1942
Soet-Heem, roman uit het imkersleven

Joanne Koppen. Aantal pagina’s: 400.

1942
Jaarboek voor de bijenteelt

Samengesteld door J. Millet, bijenteeltleeraar te Assebroek en Ir. Th. Petit, scheik. ing. te St. Kruis. - Uitgeverij Ed. Verbeke, Tempelhof, Brugge. Aantal pagina’s: 186.

1943
Het Vlaamsch Bieënboek

Praktisch handboek van bieënteelt. Edmond Leysen, gediplomeerd leraar in de landbouwkunde, boomteelt, moesteelt en bieënteelt. Schrijver van het Verbond der Bieëntelersgilden van Antwerpen - Drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout - 1943 - 215 afbeeldingen - 286 pagina’s.

1944
Handboek der moderne Bijenteelt

Vrij bewerkt naar E.B.Wedmore door Johan W. Schotman. Uitgeverij Erich Konstapel, Groningen - Eerste of Tweede druk, 1942 of 1944. 

1945
Over bieënteelt voor beginnelingen

C. Astaes. Simpele wenken en raadgevingen aan beginnelingen-bieëntelers. De bieën; voorbereiding; de eerste kolonie; zwermen opzetten; slingeren; honing en wasafval; de wintervoeding; werk aan de bieën. Uitgeverij ‘de Mastbloem’, Torhoutsteenweg 192 - Steene. 20-08-1945. Boek geschonken aan het bijenteeltmuseum door de familie Severijns-Lipkens uit Hasselt. Aantal pagina’s: 76.

1946
Bijenteelt

Handleiding bij het Lager Land- en Tuinbouwonderwijs. A.S. Planting, hoofd van de Lagere Tuinbouwschool te Paterswolde, (1946). Derde herziene druk. 96 bladzijden en 33 afbeeldingen. Afmetingen 19 x 12,5 cm. Uitgeverij: J.B. Wolters, Groningen, Batavia

1946
Bijenteelt

J.B.M. Van den Belt. Aantal pagina’s: 112.

1947
Handboek der moderne bijenteelt

Johan W. Schotman. Vrij bewerkt naar E.B. Wedmore, A manual of beekeeping for English-speaking beekeepers. Geïllustreerd met tekeningen en foto’s, met bouwplannen in bijlage. Met register en bibliografisch overzicht. Standaardwerk over bijen en imkerij. Uitgever: G.W. Breughel - ‘s Graveland - De Driehoek. 3de druk. 1.280 gram, afm. 16 x 21 cm / 8,5 cm dik. Aantal pagina’s: 714.

1947
De honingbij van de steentijd tot heden

Abraham Schierbeek. Problemen der natuurwetenschap in hun historische ontwikkeling. Deel III. De Apis mellifera in de geschiedenis. Geïllustreerd met zwart-wit platen. Aantal pagina’s: 80.

1947
L’élevage des reines

Robert Delpérée, ingénieur Agronome A. I. Gx, directeur technique de l’Association Belge des Eleveurs de Reines, Président de la Fédération Provinciale d’Apiculture du Luxembourg. Première éditon - Maison Desoer, Liège. Aantal pagina’s: 123.

1948
La conduite du rucher

Ed. Bertrand. Calendrier de l’apiculteur, édition revue et corrigée par J. Crépieux-Jamin, avec un portrait, 3 planches et 98 figures - Payot Paris. Aantal pagina’s: 318.

1948
Bijen en bijenhouden

J.G. De Roever. Uitgeverij N.V. Wed. J. Ahrend & Zoon - Amsterdam. Linnen. 419 afbeeldingen. Aantal pagina’s 594.

1949
Het leven der bijen

Maurice Maeterlinck - Uitgeverij Jacob van Campen - Amsterdam. Oorsprokelijke titel La vie des abeilles. Aantal pagina’s: 212.

1949
Het interessante leven der bijen

fr. M. Ferdinand Feld. Uitgeverij Sint Gregoriushuis, Utrecht. Op Weg-Wereldserie nr. 3. Aantal pagina’s: 36.

1950
Koninginneteelt

J.H. Wigersma. N.V. Uitgevers-Maatschappij, AE.E. Kluwer - Deventer - Djakarta. Aantal pagina’s: 53.

1950
Das Lehrbuch der Volksbienenzucht

Georg Neuner. 3. Auflage. Mit Anzeigen-Anhang. Aantal pagina’s: 208

 

1950
Het kleine bijenboek

Johan A. Joustra. Beknopte handleiding voor beginnende imkers. Uitgave: Drukkerij De Phoenix - Goes (zonder jaartal). Volgens Wieb Top was het belangrijkste imkerboek voor 1940 dat van Joustra: Het Bijenboek. Practisch Handboek der Bijenteelt. Het verscheen in 1927 en werd herdrukt in 1934 en 1941. De laatste druk, uitgegeven door F.J.S. van der Peijl in Goes, telde 536 pagina’s. Joustra schreef ook Het kleine Bijenboek. Het precieze jaartal van uitgave is niet gekend. Aantal pagina’s: 80.

1950
De Aalster Bedrijfsmethode

H. van Gool, oud-leraar in algemene dienst bij het Rijksbijenteeltconsulentschap Tilburg. Uitgave Bijenhuis, Wageningen, jaren ‘50 (zonder jaartal). Aantal pagina’s: 52.

1951
De honingbij

Prof. Dr. K. Von Frisch. De honingbij, haar leven, eigenshappen en vermogens. Met een voorwoor van Dr. A. Minderhoud. Uitgeverij Born N.V. - Assen. Bewerkt naar de 4de Oostenrijkse uitgave van Aus dem Leben der Bienen. 1e druk 1951. Met trefwoordenregister. Aantal pagina’s: 176.

 
1951
De Honingbij

Prof. Dr. K. von Frisch. De honingbij, haar leven, eigenschappen en vermogens. Voorwoord van Dr. A. Minderhoud. Uitgeverij Born n.v. - Assen. Bewerkt naar de 4de Oostenrijkse uitgave van Aus dem Leben der Bienen. Nederlandse bewerking Mej. H.C. Mansveld. 1ste druk. Aantal pagina’s: 176.

1952
The pollen loads of the honeybee

Dorothy Hodges. A guide to their identification by colour and form. Bee Resaerch Association Limited - London. Aantal pagina’s: 51 + 30 pagina’s (afbeeldingen pollen) + bijlage 300 kleurstalen van stuifmeelpollen.

1952
Die Bienen

Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Biologie des Bienenvolkes. Auteur Iosif Aronovich Khalifman, Uitgever Deutscher Bauernverlag, 1952. Oorspronkelijk uitgegeven in het Russisch door Verlag des ZK des Leninschen Kommunistischen Jugendverbandes der Sowjetunion "Junge Garde", Moskau 1950.
Aus dem Inhalt: Die Natur und die Menschen, Auf den verschiedenen Kontinenten, Die Biene und ihre Werkzeuge, Der Weisel und sein Gefolge, Vom Drohn im einzelnen und vom Volk in seiner Gesamtheit, Wintertraube, Wachsgrundlage, Das lebende Pinselchen, Blüten und Insekten, Der fremde Pollen, Das Pollengemisch, Der Weg zum Nektar, Entwicklung vom Ei zur Biene, Pflichtenwechsel im Bienenstock, Flugleben, Die Ernährerin der Gemeinschaft, Bienentänze, Duftende Wegweiser, Honig und Gift, Die Feinde, Schwarmzeit, Gesang der Weisel, Befohlene Flüge und gelenktes Volk, Hilfsmittel zur Blütenbestäubung, Der Rotklee und das Trawopolnajasystem, Bienen auf dem Rotklee, Trachtenquellen, Zeitsinn der Biene, Ausblick, Ende und Anfang. Aantal pagina’s: 215

1953
Het stapelkastsysteem als grondslag voor productieve bijenteelt

Johann Wilhelm Schotman. Uitgever: De Tijdstroom - Lochem - 1953 - Oorspronkelijk uit Cornell University - 178 pag - 55 afbeeldingen.

1953
Het stapelkastsysteem als grondslag voor productieve bijenteelt

In het boek “stapelkast-systemen” stelt J.W. Schotman dat de kast slechts een voordeel heeft en wel door de combinatie dat de ramen in warmbouw staan èn dat men door het glasvenster het achterste (bouw)raam kan observeren: hierdoor wordt men tijdig ingelicht over zwermplannen en over de noodzaak, zolderruimte te geven. Als reis- of stapelkast is deze kast echter ongeschikt. Uitgever: De Tijdstroom - Lochem - 1953 - Oorspronkelijk uit Cornell University - 178 pag - 55 afbeeldingen.

1953
Hoofdzaken der Bijenteelt

P. Siebering, hoofd der school - leraar Bijenteelt - Noordwolde. N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs onder redactie van ir. G. Veenstra en ir. B. Bosma. Aantal pagina’s: 44.

1954
The Hive and the Honey Bee

Edited by Roy A. Grout. With the Collaboration of A Staff of Specialists. Revised edition. Dadant & Sons - Hamilton, Illinois. Tweede druk 1954. Aantal pagina’s: 652.

1955
Geïllustreerd bijvoegsel aan de Algemene Kataloog / Supplément illustré au Catalogue général de l’Etablissement d’Apiculture

Geïllustreerd bijvoegsel aan de Algemene Kataloog van de volledige inrichting voor bieënteelt. Etabl. Jos Mees “In de Bie”, Herenthals, opgericht in 1886.  Aantal pagina’s: 34

1955
Algemeen Catalogus 'Jos Mees"

Algemeen catalogus van de volledige inrichting voor bieënteelt. Etabl. Jos Mees “In de Bie”, Herenthals. Aantal pagina’s: 34. In bijlage originele bestelkaart van imker August Moons uit Oostham.

1955
De koningin voert het bevel

Emiel van Hemeldonck. Antwerpen, V. Van Dieren pvba. z.j. (±1955) soft cover, geniet. Reeks ‘Wijsneus speurt..’ Emiel Van Hemeldonck is één van de meest bekende Kempische schrijvers. Hij woonde vanaf 1932 tot aan zijn dood in 1987 ten huize “Berk en Brem” te Vosselaar. Daar schreef hij jeugdverhalen en heimatromans, zoals: “Dorp in de hei”, “Konijnenberg”, “Berk en brem”, “Maria mijn kind”; alsook historische romans als: “De Cleyne Keyser” en “Soet Antwerpen, adieu”. Alles samen meer dan veertig boeken. Aantal pagina’s: 32.

1957
Honigscheikunde

Handleiding voor het onderzoek van honig en aanverwanten/ Dr. A.J. Notelaere. Uitgave De Tuinbouwbeurs p.v.b.a. Deurne. 154 pagina’s.

1957
Algemeen Catalogus ‘Jos Mees’

Algemeen catalogus van de volledige inrichting voor bieënteelt. Etabl. Jos Mees “In de Bie”, Herenthals. Aantal pagina’s: 36 + geïllustreerd bijvoegsel.

1959
Een korf vol bijen

John Crompton (Vertaling: B. Suermondt) - De Bekering van een bijenhater. Geillustreerd met zwart/wit tekeningen. Uitg. H.J. Paris Amsterdam. . Aantal pagina’s: 174.

1959
Katalog Gustav Nenninger

Fabrik für Qualitätsbienenwohnungen, Bienen-Häuser und Bienenzuchtgeräte. Saal a.d. Saale (Unterfranken). Aantal pagina’s: 46.

1960
Het leven der bijen

Gilbert Nixon (Commonwealth Institute of Entomology). De belangstelling voor bijen is al oeroud. Nixon gaat uit van het idee, de lezer werkelijk een kijk te geven in de gehele bijenwereld. Elk aspect van het leven komt ter sprake: ontwikkeling van ei tot volwassen dier, paring, het maken van een nest, broedzorg, het leven in gemeenschap, stuifmeel verzamelen, de ‘bijentaal’ (de beroemde dansen), smaak , reuk en kleurzin. Prisma-boeken Utrecht/Antwerpen. 22 illustraties. Geïllustreerd. Prisma pocket nr. 514. Aantal pagina’s: 184.

1960
De voortbrengselen der bijen ten dienste van de mens

Den Haag. Uitgave Honinghandel Holland NV. Zonder jaartalvermelding (raming datering: 1960). Aantal pagina’s: 58.

1960
Les propriétés médicinales du miel et du venin d’abeille

N. Ioïriche. Editions en langues étrangères, Moscou 1960. Aantal pagina’s: 204

 

1961
Handboek van de imker

Edmond Leysen - Drukkerij NV J. Van Mierlo-Proost, Turnhout - 1961

1961
Het grote bijenboek

R.P. Groenveld, oud-secr. van de vereniging tot bevordering der bijenteelt in Nederland. Uitgeverij: Wolters Noordhoff nv Groningen, 1961. Aantal pagina’s: 215

1961
Het wonderbare leven der honigbij.

Uitgave Melapi - A. Valcke-De Meyere pvba, St-Elooi-Winkel - Atlas, Kortrijk. Aantal pagina’s: 46.

1963
XIXe Congrès Apicole International des Apiculteurs

Résumés. Prague - Tchècoslovaque 1963. Aantal pagina’s: 145

1963
Algemeen catalogus Jos Mees

Algemeen catalogus voor moderne bijenteeltgereedschappen. “In de Bie” volledige inrichting voor bijenteelt Jos Mees n.v. Herentals. Aantal pagina’s: 44.

1964
De Oude Imkerij

B. Jacobs / H.S.M. Plettenburg. Rijksmuseum voor Volkskunde - Het Nederlands Openluchtmuseum - Arnhem.  Voorwoord van deze eerste druk door A.J. Bernet Kempers. Aantal pagina’s: 90.

 
1965
XXe Congrès International jubilaire d’Apiculture

Bucarest - Roumanie,  26-31 août  1965. Aantal pagina’s: 704

1965
Neue Imkerschule

Herold Edmund. Theoretisches und praktisches Grundwissen - ISBN: 3431018505. Zesde bijgewerkte uitgave. Ehrenwirth Verlag München. Met 117 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 248.

1966
Vom Anfänger zum Meister

Dir. Hans Peschetz, Bienenzuchtlehrer. Das Grosse Carnica Bienenbuch. Aantal pagina’s: 609.

1966
Moerteelt: voor en door de praktijk

A. De Winne, voorzitter selectiewerkgroep van de K.V.I.B. Aantal pagina’s: 36.

1968
Pouvoirs merveilleux du pollen

Eric Nigelle. La Diffusion nouvelle du livre - Soissons (Aisne), 2e édition / 1968. Aantal pagina’s: 92.

1968
Le pollen

Alin Caillas, ingénieur agricole. Le pollen: sa récolte, ses propriétés et ses usages. Deuxième édition. Aantal pagina’s: 106.

1968
Bijenhouden met succes

H.J. Van Gool - Uitgeverij: Tjeenk Willink - Zwolle, 1968 - 3de druk. Aantal pagina’s: 244.

1970
Si la Gelée Royale m’était contée

Alin Caillas, ingénieur agricole. Provence, composition, récolte la glée royal et la santé. Brochure traduite en langue italienne. Aantal pagina’s: 16.

1971
Haltung und Zucht der Biene

Zander, Enoch / Böttcher, Karl  - Handbuch der Bienenkunde Band 5 / Verlag: Eugen Ulmer (1971).  ASIN: B004SHEROG. Aantal pagina’s: 395

 

1971
XXIIIème Congrès International d’Apiculture

Moscou (URSS) 27 août - 2 septembre 1971. Aantal pagina’s: 890

1972
Bijen

In samenwerking met Ouders van Nu, uitgegeven door L.J. Veen, Wageningen. Illustraties Tancy Baran. Notedopserie (een serie leerboekjes voor kinderen. 1972 - ISBN 9020407740 (Boekje afgevoerd uit de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lanaken). Harde kaft - 26 pagina’s.

1972
De honingbij

Wegwijs Biologie. J. van den Hengel / De Honingbij leskern. Moussault’s Uitgeverij nv, Amsterdam - 1972 - Illustraties M.J.Ch. Kolvoort en Polyvisie. ISBN 9022619373 - 24 pagina’s.

1974
De honingbij haar vrienden en vijanden

Vlaamse Imkersbond vzw te Sint-Amandsberg en Rijksstation voor nematologie en entomologie te Merelbeke. Aantal pagina’s: 22.

1975
Die Instrumentelle Besamung der Bienenkönigin

Prof. Dr. Dr. Friedrich Ruttner. Zweite verbesserte Auflage - Internationales Institut für Bienentechnologie und -Wirtschaft. (1. Auflage 1969). Aantal pagina’s: 122.

1975
De wondere wereld van de honingbij

Uitgave van de Stichting Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij in Nederland. Aantal pagina’s: 16.

1975
Bijen houden

Thijs Vriends. Levenswijze, verzorging en honingwinning. Boekenuitgeverij Keesing b.v. Amsterdam - Antwerpen. ISBN 90 6083 177 2. Aantal pagina’s: 116.

1975
Zo leven de bijen

Versluys basis informatie: Reeks III - Auteurs Maarten de Jongh, Marjolein Bastin. Uitgever: Versluys, 1975 - ISBN 9024908884, 9789024908882. Boek afgevoerd uit de Gemeentelijke Bibliotheek Lanaken. Aantal pagina’s: 47.

1975
Apimondia

Le XXVe Congres International d’Apiculture de l’Apimondia. Grenoble, France - 8-14 spetembre 1975 - Editions Apimondia Bucarest, Roumanie. Aantal pagina’s: 658.

 
1976
Meine Erfahrung mit der Buckfastbiene im Kasseler Raum

Günther Ries - Selbstverlag. Voorwoord door Broeder Adam, Buckfast Abbey, oktober 1976. Druck: Hessen-Druck, Buch- und Offsetdruck, Dassel. Aantal pagina’s: 46

1976
The Bee Book

Daphne More. The History an Natural History of the Honeybee. ISBN-10: 0876632452 - Uitgever: Universe Pub; Ex-bibliotheekeditie (1 november 1976). Aantal pagina’s: 143.

1976
Een boekje open over honing

P.E. Norris. Oorspronkelijke titel: About Honey. Nederlandse bewerking van Joanne Bijlsma. Uitgeverij Helmond - Helmond & Uitgeverij Orion - Brugge. Aantal pagina’s: 64.

1976
Bijen Honing Gezondheid

Edmund Herold. Honing, stuifmeel, royal jelly, was, kithars, bijengif, zelf bijen houden, honing winnen, honingrecepten en raadgevingen voor de gezondheid. 50 afbeeldingen. Uitgeverij: A.J.G. Strengholt in de Hofstede Oud-Bussem (Naarden). Nederlandse bewerking Louk Pöckling. Aantal pagina’s: 180.

1977
Van de Byen

Theodorum Clutium. Vande Bijen, hare wonderlicke oorsponc. Herdruk ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de afd. Leiden van de Vereniging tot bevordering van de bijenteelt in Nederland. Boerhaave Press, Leiden 1977. Aantal pagina’s: 207.

1977
De avonturen van Maja de Bij

Waldemar Bonsels, L. Marei. Zuidnederlandse Uitgeverij, 1977. Wie kent niet Maja de Bij? Prachtig geïllustreerdd leesboek voor jonge lezertjes. Ook kinderen die nog niet kunnen lezen, zullen veel plezier beleven aan het bekijken van de leuke plaatjes. ISBN 9024317258. Aantal pagina’s: 64.

1977
Bijen en bijenteelt

Dr. Ir. O. Van Laere. Uitgegeven door Bijenteeltmuseum Kalmthout voor het Rijksstation voor nematologie en entomologie. In posthume hulde opgedragen aan Jozef Schoofs (1921-1977) conservator van het Bijenteeltmuseum te Kalmthout van 1973 tot 1977. Aantal pagina’s: 24.

1977
Bijenhouden met succes

Auteur Van Gool - Standaardwerk voor bijenhouder. Allerlei informatie over bijen, koninginnencellen, enz. Zesde gewijzigde druk, 1977 Stam/Robijns B.V. - ISBN 9011742540. Aantal pagina’s: 356.

1977
Bloemen: Lokkende signalen

Andreas Bertsch. Sesam-uitgave: Het leven op aarde. Uitgeverij Bosch & Keuning nv, Baarn. ISBN 9024669901. Aantal pagina’s: 143.

1977
Als je goed kijkt naar bijen en wespen

Jill Hughes - Geïllustreerd door Tony Swift en Norman Weaver - Uitgave van Deltos Elsevier, Amsterdam/Brussel. Aantal pagina’s: 31.

 
1977
Bijen en bijenhouden

J. G. De Roever. Met 419 afbeeldingen naar foto’s en tekeningen. Met trefwoordenregister. Uitgever Erich Konstapel b.v. - Groningen. Tweede druk, ISBN 90 6293 992 9. Aantal pagina’s: 639.

1977
De wonderlijke bijenstaat

Nils Gonnert. Het leven der bijen chronologisch naar seizoenen beschreven en in kleuren afgebeeld. N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij - Wageningen. Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland - Wageningen. Nederlandse vertaling en bewerking Willem Reindert Oudshoorn (leraar bijenteelt). Aantal pagina’s: 96.

1977
De taal der insekten

Dorothy Hinshaw Patent. Vertaling door dr. M.A. IJsseling. Uitgave Hollandia B.V. Baarn. 90 6045 962 8. Aantal pagina’s: 136.

 
1977
Het bijenboekje

Jakob Streit, Uitgeverij Christofoor, Rotterdam. In dit boekje maakt de kleine Koen het leven van de bijen mee door het jaar heen. Hij ziet hoe de bijen uit hun winterslaap worden gewekt, hoe ze met hun stuifmeelklompjes de bijenkast binnengaan, hoe de koningin uitvliegt, hoe het volk gaat zwermen en hij mag zijn grootvader helpen de bijen te verzorgen. ISBN: 9062380247 - Harde kaft. Aantal Pagina’s: 72. (Boek afgevoerd uit de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lanaken).

1977
Maja de Bij / De overwinning

Waldemar Bonsels, L. Marei. Zuidnederlandse Uitgeverij, 1977. Wie kent niet Maja de Bij? Prachtig geïllustreerd leesboek voor jonge lezertjes. Ook kinderen die nog niet kunnen lezen, zullen veel plezier beleven aan het bekijken van de leuke plaatjes. Aantal pagina’s: 32.

1977
Handboek der moderne Bijenteelt

Vrij bewerkt naar E.B.Wedmore door Johan W. Schotman. Uitgeverij Erich Konstapel, Groningen - Vierde druk 1977. Aantal pagina’s: 753

 
1977
Apimondia

The XXVIth International Congress of Apiculture. Adelaide, Australia - October 13-19, 1977 - Apimondia Publishing House Bucharest, Romania. Aantal pagina’s: 616.

 
1977
De oude imkerij

B. Jacobs / H.W.M. Plettenburg. Uitgegeven door het Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands Openluchtmuseum’ Arnhem en Uitgeverij Terra - Zutphen. 3de druk. ISBN 9062559193. 80 illustraties. Aantal pagina’s: 68.

1978
Beste Bijen, hoe leer ik jullie kennen

Cursusboek voor de moderne bijenteelt. Druk Werkgemeenschap Adolin, Apeldoorn. Aantal pagina’s: 96.

1978
Bijen houden kunt u ook

D. J. Aalders. Dit boek probeert aan diegenen die niets of weinig van het bijenleven afweten enig inzicht te geven omtrent het leven van en de omgang met honingbijen.Uitgeverij Thieme Zutphen. Aantal pagina’s: 68.

1978
Apitherapie

Gezondheid door bijenproducten. Uitgave Internationaal Apimondia Bijenteeltmuseum Kalmthout. Nederlandse tekst: M.C Wils. Aantal pagina’s: 104.

1978
De Honingbij

Karl von Frisch. Oorspronkelijke titel: Aus dem Leben der Bienen (1927). Uitgeverij Het Spectrum - Utrecht/Antwerpen. Eerste druk 1978. Aantal pagina’s: 209.

1979
Apimondia

The XXVIIth International Congress of Apiculture of Apimondia. Athens, Greece, September 14-20, 1979 - Apimondia Publishing House Bucharest, Romania. Aantal pagina’s: 600.

 
1979
Goede Raa(t)d bij honing

In dit boekje beschrijven de auteurs het ‘oervoedsel’ honing. Jaap Huibers en Yvonne van der Woerd - tekeningen Gerry Daemen - Uitgeverij ANKH-Hermes bv- Deventer. Ankertjes-serie 39. Tweede druk - ISBN: 9020205978 - 80 pag.

1979
Bijen stuifmeel - voor uw gezondheid

Carlson Wade. Analyse van de stoffen die tot nu toe zijn ontdekt in stuifmeel. De auteur verklaart wat bijenstuifmeel is, hoe het werkt in het lichaam en wat u kunt doen om te genieten van de bijna ongelooflijke voordelen ervan. Uitgeverij Helmond b.v. - Helmond, 1979 - 118 pag. ISBN 90.252.6868.4

1979
Dictionary of beekeeping terms

Volume 8 - English, French, Italian, Spanish, Portuguese, Romanian. Aantal pagina’s: 252

 

1979
Korfvlechten

Toon Brekelmans. De spiraalvlechttechniek van schalen, bijenkorven en manden. Wanneer we dit oude handwerk willen onderscheiden van het vlechten van manden met wilgentenen of pitriet, kunnen we het spiraalvlechten noemen. In onze vlechttechniek wordt immers een bundel stro ononderbroken spiraalsgewijs op elkaar gelegd en met een vlechtband vastgehouden. Uitgever: Cantecleer BV - Aantal pagina’s: 64.

1980
Bijen houden

H.R.C. Riches - Uitgeverij: ZuidBoek b.v. Best/Den Haag - Kleindieren Handboek. Het boek besteedt aandacht aan de bijenkorven en hun toepassingen, zwermen, voedselbronnen, honing, was, communicatie in de kolonies en ziekten. ISBN90-6248-209-0. Aantal pagina’s: 108.

1980
Bijen houden

William Scott. Een handleiding voor liefhebbers. Hoe bijen leven, wat bijen houden betekent, hoe zelf kasten en materialen maken en met beschrijving van de diverse bijenproucten en de toepassing ervan in huis. Oorspronkelijke titel: Backyard Beekeeping, William Scott 1977. Nederlandse uitgave: Uitgeverij Kosmos bv, Amsterdam / Antwerpen. ISBN 90 215 0888 5. Aantal pagina’s: 88

1980
Köninginnenzucht

Prof. Dr. Dr. Friedrich Ruttner. Biologische Grundlagen und technische Anleitungen. Apimondia-Monographien. Gebundene Ausgabe – 1980 von Friedrich Ruttner (Herausgeber). Aantal pagina’s: 350.

1980
Ook u kunt bijen houden

Kennismaking met bijen en imker. Brochure samengesteld door de studiekring van de Biegilde Sint-Ambrosius vzw - Kalmthout. Uitgave Vereniging voor Ekologische Land- en Tuinbouw - Velt-uitgave brochure Nr. 5. Aantal pagina’s: 64.

1980
Het seksuele leven van de planten

Alec Bristow. Uitgave van H. Meulenhoff - Amsterdam/Brussel. ISBN 9010024210. Aantal pagina’s: 200.

1980
Kijk op bijen

Wim Oudshoorn (leraar bijenteelt), uitgeverij Zomer & Keuning - Ede. 1980, 1ste dr. Paperback, 19,5 x 12,5 cm. 100 blz. Ill.: Marjolein van den Bosch. Met 12 kleurenfoto’s en 27 tekeningen, register. (Boek afgevoerd uit de Openbare Bibliotheek Bilzen Munsterbilzen). ISBN 9021004518.

1981
Snoesje en de bijen

Stripverhaal - Dupuis uitgaven 1981. Tekenaar en scenarist: Raymond Macherot. ISBN: 90-314-0292-3. Copyright 1981. D. 1981/0089/61

1981
Het Honingboek

Greet Buchner (Praktische recepten met honing voor keuken, geneeskunde en cosmetica) Honig in de cosmetica, als geneesmiddel, heerlijke honingdranken, honing met vruchten. Koekjes en gebak met honing, nagerechten met honing. Honingsauzen. Over het wonderlijke leven van de honingbij, over stuifmeel, koninginnengelei, nectar, was en propolis. De Driehoek / Amsterdam - ISBN90-6030-294X - Aantal pagina’s: 156

1981
Der Schweizerische Bienenvater

Lehrbuch der Bienenzucht. Aantal pagina’s: 568.

1981
Gesetzliche Bekämpfung der Bienenseuchen

Gebundene Ausgabe – 1. April 1988 von Guido Stehle (Autor), Siegfried Braun (Autor) - 3489634160 - 221 Seiten

1981
Gesetzliche Bekämpfung der Bienenseuchen

Gebundene Ausgabe – 1. April 1988 - von Guido Stehle (Autor), Siegfried Braun (Autor) - 3489634160 - 221 Seiten

1981
Honing

Isha Mellor. Honing, geschenk van de natuur. Charmant geïllustreerd boekje waarin alle aspecten van honing en bijen aan bod komen. Illustraties door Rodney Shackell. BV Uitgeverij De Kern Baarn. ISBN 90 325 01364. Aantal pagina’s: 102.

 
1981
Alles over de geneeskracht van pollen

Maurice Hanssen. Alles over de geneeskracht van pollen en andere produkten van de bijenkorf, propolis, koninginnegelei en honing. Uitgeverij Elmar b.v. Rijswijk. ISBN 9061202434. Aantal pagina’s: 118.

1981
Pollen Identification for Beekeepers

Rex Sawyer. University College Cardiff Press. Aantal pagina’s: 112.

1981
De waarheid over stuifmeel

G. J. Binding. Gezondsheidsvoedsel, geneesmiddel. Uitgeverij Denis & Co pvba Deurne - Uitgeverij Helmond - Helmond. Oorspronkelijke titel: About pollen (1980). ISBN 9025272126 Aantal pagina’s: 64.

1981
Werkboek Bijen Houden

J.J. Speelziek. Bevat de essentiële informatie waarover de imker moet beschikken. Met volledige drachtplantenlijst met bloeitijden en opgave van bijzonderheden.Uitgeverij Zomer & Keuning Boeken b.v. - Ede. Aantal pagina’s: 244.

1981
l’Abeille

l’Homme, le miel et la cire. De Gérard Collomb (Auteur), Musée national des arts et traditions populaires. Ministère de la culture. Editions de la Réunion des musées nationaux. Paris 1981. ISBN 2711801969, 9782711801961 - Aantal pagina’s: 231.

1981
Apimondia

The XXVIIIth International Congress of Apiculture of Apimondia. Acapulco, Mexico October 23-29, 1981 - Apimondia Publishing House Bucharest, Romania. Aantal pagina’s: 586 / Liste de participants 39 pag.

 
1981
Ons Heem - Over bijen

Ons Heem, tweemaandelijks tijdschrift - jaargang 55, 2 - lentemaand 1981. De bijenteelt in onze streken vanaf de vijftiende eeuw. De opkomst van de Sint-Ambrosiusgilden. Aantal pagina’s: 76.

1982
De bijen

Rudolf Steiner. De bijen en hun betekenis voor de mens, kosmos en aarde. Voordrahten voor de arbeiders bij de bouw van het Goetheanum in Dornach. Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. ISBN 9060381696. Aantal pagina’s: 64.

1982
Der Wochenend-Imker

Eine Schule für das Imkern mit Magazinen. Karl Weiß. 3. Auflage. Band 13 Imkerfreundbücher. Ehrenwirth Verlag München, 1982. ISBN 3431022758. Aantal pagina’s 252.

1982
Züchtung der Honigbiene

Gebundene Ausgabe – 1. Januar 1982 - von Bruder Adam (Autor) Delta Verlag, St. Augustin 1. Auflage 1982. 144 Seiten, unz. Abb., Ganzleinen

1982
Korfimker, eens een beroep ... thans een hobby

Jan van de Veluwe. De historie van de korfimkerij populair beschreven en voorzien van een groot aantal zwart/wit foto’s. Op bladzijde 78 t/m 86 het verhaal en de foto’s van de Veenendaalse bijenmarkt.  Uitgever: Vereniging tot bevordering der bijenteelt in Nederland, Wageningen. Aantal pagina’s: 104.

1983
Koninginneteelt

H.H.W. Velthuis en M.J. Duchateau. Uitgave verzorgd door de afdeling Sociale Insekten, Vakgroep Vergelijkende Fysiologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, m.m.v. de koninginneteeltkommissie van de V.B.B.N. - Druk: Trans 2, Rijksuniversiteit Utrecht. Aantal pagina’s: 69.

1983
Apimondia

The XXIXth International Congress of Apiculture of Apimondia. Budapest, Hungary, August 25-31, 1983 - Apimondia Publishing House Bucharest, Romania. Aantal pagina’s: 496.

 
1983
Bij het vlieggat

Heinrich Storch - Oorspronkelijke titel “Am Fluchloch”. Uitgeverij: Europese Bijenteelt Uitgaven, Brussel - ISBN D/1566/1983/2. Een overzicht van alle waarnemingen in en oim het vlieggat, op de kastvloer en op het bouwraam, met hu verklaring. Aantal pagina’s: 68.

 
1983
Werkboek Bijen Houden

J.J. Speelziek. Bevat de essentiële informatie waarover de imker moet beschikken. Met volledige drachtplantenlijst met bloeitijden en opgave van bijzonderheden.Tweede druk - Uitgeverij Zomer & Keuning Boeken b.v. - Ede. Aantal pagina’s: 168.

 
1983
Bruder Adam Auf de Suche ...

Standardwerk über Bienenrassenkunde, Beschreibung von Honigbienen aus vielen Teilen der Welt, für Züchter und Interessierte. Die Erkundungsreisen, die Bruder Adam im Dienste der Bienenzucht in den Jahren von 1959 bis 1977 unternommen hat bilden die Grundlage für seine erfolgreichen Zuchtversuche. Bruder Adam selbst bezeichnet seine in diesem Buch niedergeschriebenen Erfahrungen als Treppe zum Erfolg in der Bienenzucht. ISBN 978-39800797-0-9

1983
De geneeskracht van bijen

Bijenprodukten en hun toepassing. Paul Uccusic. Vertaald en bewerkt door Moonje Reitsma. Uitgeverij J.H. Gottmer-Haarlem 1983. Dit boek verscheen onder de titel ‘Dokter Biene’ bij Ariston Verlag, Genève in 1982. Druk: Amicitia, Bloemendaal. Het boek beschrijft hoe bijenproducten naast of in plaats van gangbare geneesmiddelen een belangrijke plaats kunnen innemen. ISBN 90 257 1657 1. Aantal pagina’s: 176.

1983
Zuchttechnik und Zuchtauslese bei der Biene

Friedrich Ruttner - 5., neubearbeitete Auflage. Aantal pagina’s: 140. Met extra bijlage kleurreferenties stuifmeelpollen.

1983
Queen rearing

F. Ruttner - Queen rearing: biological basis and technical instruction, Bucharest: Apimondia Publishing House, 1983. Uncommon and extensively illustrated European work on queen rearing, with contributions by F. Ruttner and several experts. Techniques, biological basis, illustrations depicting baby nucs, manipulations in queen rearing, etc. Entirely in English. Aantal pagina’s: 358

1983
Handboek der moderne Bijenteelt

Vrij bewerkt naar E.B.Wedmore door Johan W. Schotman. Uitgeverij Erich Konstapel, Groningen - 1983. Aantal pagina’s: 754

1983
Le XXIXe Congrès International d’Apiculture de l’Apimondia

Budapest, Hongrie 25-31 août 1983. Editions Apimonda. Aantal pagina’s: 511

1984
Stuifmeelwinning vandaag

Bernd Dany. Vanuit zijn jarenlange ervaring toont de schrijver het werkelijke belang van het bloemenstuifmeel. Tot in het kleinste detail wordt in dit boek uitgelegt aan de bijenhouder, hoe hij vreugde en profijt kan halen uit de winning van stuifmeel in verschillende vormen. Europese Bijenteelt Uitgaven - Brussel, 1984. Aantal pagina’s: 140.

1984
Het onderzoek op de proefbijenstand Ambrosiushoeve

A. de Ruijter en J.v.d. Steen. Verslagen van het onderzoek, uitgevoerd op de proefbijenstand Ambrosiushoeve Hilvarenbeek 1982-1983. Aantal pagina’s: 52

1984
Beleef de natuur als een goede buur

De geschriften van André van Gijsel. Aantal pagina’s: 332.

1985
300 tips voor het houden van bijen.

Met 178 tekeningen van Hans Preusse. - Claus Zeiler. Uitgeverij: Thieme&Cie, Zutphen Ned. vertaling 1985 - ISBN 90-03-98505-7 - Aantal pagina’s: 132

1985
So sind die Bienen

So sind die Bienen : Handreichung für Imker und ihre Nachbarn, für Behörden, und für jeden, der sich ein sachgerechtes Urteil bilden will. Autor: Achim Gercke - ISBN: 3922898017 (ISBN-13: 9783922898016) Verlag: St. Augustin : Delta-Verlag - Erschienen: 1981. Beschreibung: 175 S. : Ill., graph. Darst. ; 22 cm Gebunden. Fester Pappeinband ohne Schutzumschlag

1985
Apimondia

XXX. Internationaler Bienenzüchterkongress der Apimondia. Nagoya, Japan, 10-16 Oktober 1985 - Apimondia Verlag Bukarest, Rumänien. Aantal pagina’s: 602.

 
1985
Thieme’s bijenboek

Ted Hooper - Een compleet handboek. Niet alleen voor de pas beginnende bijenhouder maar ook voor de ervaren imker. Uitgeverij bv W.J. Thieme & Cie, Zutphen - 2de druk 1985 - ISBN 9003957509. Aantal pagina’s: 263.

1985
Praktische Bijenplantengids

F.J. Jacobs, J. Franssen, R. Rotthier, L. De Wael en M. De Greef. Uitgave van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw, voor het Rijksstation voor Nematologie en Entomologie (C.L.O.-Gent) Merelbeke. April 1985. Aantal pagina’s: 61.

 
1985
Am Flugloch

Heinrich Storch, Fachl;ehrer für Bienzucht und Imkermeister in Marburg (Lahn). 9e erweiterte Auflage. Europese Bijenteelt Uitgaven, Brussel. Aantal pagina’s: 64.

1985
300 Tips voor het houden van bijen

Claus Zeiler. Met 178 tekeningen van Hans Preusse. De tips in dit boek onthullen vele van de geheimen over de imkerij. Uit begrijpelijke tekst kan men de kennis putten, die men nodig heeft voor het uitoefenen van de imkerhobby. Voor Nederland vertaald en bewerkt door W. Dubois. Eerste druk. Uitgever Thieme, Zutphen - ISBN 9003985057 - Aantal pagina’s: 130.

1985
Bijenvarroase

Richtlijnen voor de praktijk. Minsterie van Landbouw. Samenstelling: L. De Wael, O. Van Laere, F. Jacobs, M. Asperges, G. Evrard. Aantal pagina’s: 28.

1985
Geschiedenis van de Bijenteelt

O. Goens en J. Maes. Uitgave Heemkring Maurits Van Coppenolle Brugge. D/1985/03355/3. Aantal pagina’s: 208

1986
In de bijenkorf.

Heiderose en Andreas Fischer-Nagel - Meulenhoff Informatief bv. Derde druk 1986. Aantal pagina’s: 40

1987
Apimondia

The XXXIst International Apicultural Congress of Apimondia. Warsaw, Poland, August 19-25, 1987 - Apimondia Publishing House Bucharest, Romania. Aantal pagina’s: 533  / List of participants 35 pag.

 
1987
Imkers Encyclopedie voor België en Nederland

J.J. Speelziek, drs. J. Beetsma, dr. H.H.W. Velthuis en anderen. Uitgeverij Zomer & Keuning - Ede/Antwerpen. Boek afgevoerd uit de P.O.B. Lanaken. ISBN 9021005905. Aantal pagina’s 248.

1987
XXXIe Congres International d’Apiculture

Programme et résumés des rapports. Varsovie, Pologne, 19-25 aoüt 1987. Aantal pagina’s: 216

1987
Het honingboekje

Mavis Budd. Een klein boekje, gedrukt op honingkleurig papier met een honingkleurige letter, vol wetenswaardigheden over honing. Er wordt o.a. iets in verteld over de geschiedenis van deze al in de oudheid bekende zoetstof, over het leven van de honingbij en over honingsoorten. Daarna volgen tips voor het gebruik en recepten. Het zijn niet alleen recepten over gerechten met honing, maar ook van cosmetica en huismiddeltjes (bijv. tegen hoesten) met honing. Het boekje besluit met een hoofdstuk over het houden van bijen en honingproduktie. Uitgeverij BBNC, ‘s-Gravenhage. Aantal pagina’s: 64.

1987
De geneeskracht van propolis

Wiebe Braam, arts. Geneeskracht van propolis bij o.a. acne, eczeem, hooikoorts, darmziekten en reumatische ziekten. Met medewerking van Piet van der Harst, imker. La Rivière & Voorhoeve, Kampen. ISBN 9060847512. Aantal pagina’s: 120.

1988
Propolis, wonderlijk middel uit de bijenkast

Propolis is het grote geheim van de bijen. Dankzij dit mysterieuze, kleverige spul hebben de bijenvolken zich miljoenen jaren weten te beschermen tegen allerlei ziekten… De eerste uitgave van de stichting ‘Propolis’. Het doel van deze stichting is het bevorderen van de kennis over propolis. O.a. door het stimuleren van onderzoek op dit gebied en het publiceren van de resultaten. Josien Wouterse m.m.v. Wiebe Braam, huisarts. 1988 - Stichting Propolis. Aantal pagina’s: 36.

1989
Drachtplantengids voor de bijenteelt

L.G.M. Hensels. Pudoc Wageningen 1989 - derde, ongewijzigde druk. ISBN: 90-220-0896-7. Aantal pagina’s: 118.

1989
De bij en de vlinder

A.J. Florizoone, Meli-park, Adinkerke. Florizoone schreef deze kleine brochure rond 1939. In 1989 werd deze brochure herdrukt bij Lannoo, Tielt. ISDN 9020917102. Aantal pagina’s: 23.

1989
Het kwetsbare bestaan van de varroa-mijt

S.G. Lijftogt, leraar bijenteelt. De varroamijt (Varroa destructor) is een klein geleedpotig dier dat behoort tot de mijten (Acari). Als bijenhouders het in de Lage Landen over ‘de varroa’ hebben, dan hebben zij het eigenlijk alleen over de soort Varroa destructor. Lagra uitgeverij Zevnaar, januari 1989. Aantal pagina’s: 82.

1989
Bij leven en welzijn

Jos Op de Beeck. Bijen zijn wonderbare insekten. Over hun fascinerend leven en hun nut voor het leefmilieu schrijft imker Jos Op de Beeck een boekje recht uit de praktijk. Uitgeverij Boek - Zonhoven. Aantal pagina’s: 71.

 
1989
Encyklopedia pszczelarska

prof. dr hab. Leon Bornus - Bijenteelt encyclopedie. Alles over bijenteelt, alfabetisch gerangschikt en geïllustreerd. Met in het midden een extra kleurkatern (8 pagina’s) kleurplaten. Uitgeverij Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989. Aantal pagina’s: 264.

1989
XXXII. Internationaler Bienenzüchterkongress

Programm und Resümees der Referate. Rio de Janeiro - Brasilien, 22.-28. Oktober 1989. Aantal pagina’s: 246

1989
Bijen Gezondheidsboekje

J. Kaal. Drukkerij Kaal bv - Amsterdam. Apitherapie, het genezen met behulp van bijenproducten. Aantal pagina’s: 48.

1989
XXXIInd International congress of apiculture

Programme and Abstracts of Reports. Rio de Janeiro - Brazil, October  22nd-28th 1989. Aantal pagina’s: 250

1989
Abeilles et Guêpes de nos jardins

Annie Jacob-Remacle - Faculté des Sciences 1969. Wilde bijen en hun nestgangen. Aantal pagina’s: 48

 

1989
De hommels van Nederland

Jan van der Blom. Jeugdbondsuitgeverij. Aantal pagina’s: 45.

1990
Honingbijen

Hans L Schippers. Honingbijen houden als hobby is een boeiende vrijetijdsbesteding. In deze tijd van meer aandacht voor het milieu neemt de imkerij een belangrijke plaats in. Uitgeverij: Zuid Boekprodukties b.v. Lisse - ISBN90-6248-677-0. Aantal pagina’s: 96.

1990
De geneeskracht van propolis

Wiebe Braam, arts. Geneeskracht van propolis bij o.a. acne, eczeem, hooikoorts, darmziekten en reumatische ziekten. Met medewerking van Piet van der Harst, imker. La Rivière & Voorhoeve, Kampen. Tweede verbeterde druk. ISBN 9060847512. Aantal pagina’s: 119.

1991
The Honey Bee

V.R. Vickery - A Guide For Beekeepers Hardcover – 1991. This detailed how-to book is written by a noted Canadian agricultural scholar and bee keeper, who compiled the information in this book for his students after years of academic teaching. This is a serious beekeeping textbook, filled with practical how-to information that covers just about every aspect of bee keeping, complete with lots of photographs, both color and black and white. If you were going to take a serious University course in beekeeping, this is the type of textbook you would expect. Publisher: Particle Press; Hardcover edition (1991). Language: English. ISBN-10: 096947590X - ISBN-13: 978-0969475903.  Aantal pagina’s: 240

 

1991
Bijenproducten van BPC

J. Kaal - Met extra aandacht voor het gebruik en de werking van propolisAmsterdam. Aantal pagina’s: 24.

1991
Honing

Jill Norman. (kleine bibliotheek van culinaire kunsten). Natuurlijke soetheid van bloemen, kruiden en bomen. Bosch & Keuning 1991 met stofomslag - ISBN: 90 246 4815 7 - Aantal pagina’s: 41.

1992
De Honingbij

James L. Gould en Carol Grant Could. Een samenleving van kleine giganten. Aan honingbijen is meer wetenschappelijk onderzoek verricht dan aan alle andere insectensoorten bij elkaar, maar nog altijd doen bijen versteld staan. De vrij recente ontdekkingen dat deze diertjes plannen formuleren en een soort inwendige, mentale landkaart bezitten, doen vermoeden dat er nog heel wat te leren valt. De flexibiliteit en de verbijsterend knappe prestaties van deze soort dwingen ons om de waarnemings- en bewustzijnsprocessen ervan even grondig te onderzoeken als we dat bij onze eigen soort doen. De auteurs schetsen eerst de band tussen mens en honingbij, van de prehistorie tot tegenwoordig - van de oertijd waarin mensen hun leven waagden om hun enige bron van geconcentreerde suikers af te tappen, tot de uiteindelijk geslaagde volledige domesticatie van de honingbij. Aantal pagina’s: 332

1992
Koninginneteelt

Uitgegeven door de redactie van het Vlaams Imkersblad - J.A. Kuijpers, secretaris afdeling Limburg VNIF vzw. Aantal pagina’s: 128.

1992
Bijen

Ab Revort. Handleiding voor de beginnende bijenhouder. Uit de serie Ekologische Alternatieven. De Kleine Aarde Uitgeverij - Aantal pagina’s: 32.

1992
De honingbij in de fruitteelt

Documentatie voor fruitkwekers en imkers. Jules Graulus, provinciaal voorzitter van de afdeling Limburg. Een uitgave van de Vlaams Nederlandse Imkersfederatie vzw. Aantal pagina’s: 48

1993
XXXIII. Internationaler Bienenzüchterkongress

Programm und Resümees der Referate. Beijing - China, 20-26 September 1993.Aantal pagina’s: 150

1993
Apimondia

Le XXXIIIe Congres International d’Apiculture d’Apimondia. Beijing, Chine 20-26 septembre 1993 - Editions Apimondia Bucarest, Roumanie. Aantal pagina’s: 571.

 
1993
Honing & Brandwonden

Dr. Theo Postmes, afd. Interne Geneeskunde Academisch Ziekenhuis Maastricht. Een uitgave van de Vlaams Nederlandse Imkersfederatie vzw, m.m.v. Dhr. Ing. Jan Kuijpers, André en Achiel Geurts. Aantal pagina’s: 36

1994
De honingbij een wonderlijk insekt

Jos Op de Beek. Alle aspectn van het wonderlijke leven van de honingbij komen aan bod. Uitgeverij Arinus. ISBN 9055090131. Aantal pagina’s: 138.

1995
XXXIVth International Apicultural Congress of Apimondia

Lausanne, Switzerland, 15-19 august 1994. Aantal pagina’s: 510

1995
Gids voor bijen, wespen en mieren

Heiko Bellmann. Bijen, wespen en mieren behoren tot de bekendste vliesvleugeligen, namelijk de aculeaten of angeldragers. Sommige soorten beschouwen we als nuttige honingleveranciers en bloembestuivers, andere vallen ons lastig en krijgen (ten onrechte) het predikaat ‘ongedierte’. Alle soorten delen echter hun bijzonder fascinerende gedragswijzen tijdens de nestbouw en de verzorging van hun broed. Veel soorten zijn algemeen en kan men regelmatig in de menselijke omgeving vinden, andere zijn zeldzaam en diverse soorten worden sterk bedreigd. In deze gids worden 135 verschillende bijen, wespen en mieren afgebeeld en wordt hun gedrag uitgebreid beschreven. Uitgeverij Tirion. Aantal pagina’s: 336.

1995
Korfimkerij

J.J. Speelziek. De korfimkerij in Nederland. Bladzijde 91 t/m 98 gewijd aan de zwermbijenmarkt in Veenendaal. Uitgever Robine, Twello. Aantal pagina’s: 104.

1995
Het vloeibaar goud dat Honing heet

Jane Charlton & Jane Newdick. Kosmos-Z&K uitgevers, Utrecht/Antwerpen. In de Oudheid was honing de godenspijs. Maar de mens wist al gauw de honing voor zichzelf toe te passen.Ook nu nog maken we er graag gebruik van, ter ondersteuning van onze gezondheid, als schoonheidsmiddel, en vooral... in de keuken. Dit boek bevat tientallen recepten, voor zowel verrassende hartige gerechten met honing, als verleidelijke zoetigheden... Met een unieke collectie oude prenten, nostalgische plaatjes en briljante receptenfoto’s. ISBN 9021529599. Aantal pagina’s: 128.

1996
Bijen houden als liefhebberij

Irmgard Diemer. Oorspronkelijke uitgave: Imkern als Hobby, 1995 Stuttgart, Franckh-Kosmos. Uitgeverij Tirion Natuur - Baarn. ISBN 9052102171. Aantal pagina’s: 96.

1996
Bijenplantengids

Uitgave van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw. A. Van Hoorde, F.J. Jacobs, M. Hermy en B. Rotthier. Informatiecentrum voor bijenteelt - Merelbeke. 1996/5360/01. Aantal pagina’s: 96.

1996
Werkboek bijen houden

J.J.Speelziek - Gids voor imkers waarin vele aspecten van de bijenteelt worden behandeld. Uitgeverij: Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland - ISBN90-802984-1-7 -vierde, geheel herziene druk. Aantal pagina’s: 186.

1997
Honing / Koken met smaak

Linda Fraser. Honing, een eeuwenoud ingrediënt in de keuken. Na een korte inleiding over geschiedenis, gebruik en soorten honing volgen achtendertig recepten. Het betreft moderne recepten voor snacks, hoofd-, bij-, en nagerechten en voor brood en gebak. De receptuur is duidelijk, met kooktips, en wordt verzorgd gepresenteerd met mooie illustraties in kleur. Met alfabetisch register. Uitgeverij De Lantaarn / Time-Life Books B.V.  Gedrukt en gebonden in China - ISBN 9054269243. Aantal pagina’s: 64

1997
XXXV. Internationaler Bienenzüchterkongress

Hundertjähriges Jubiläum 1897-1997 - Antwerpen, Belgien. Programm und Kurzfassung der Referate. Aantal pagina’s: 136

1997
Honderd jaar imkeren

Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997. Wieb Top (wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam). Uitgegeven door Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, Wageningen. Uitgave met steun van VSB Fonds - ISBN 9080298425 - 288 pagina’s

1997
XXXVTH International Apicultural congress

The centenary congress 1897-1997 - Antwerp, Belgium. Programme and summaries of the reports. Aantal pagina’s: 133

1997
Honigbiene

Gerhard Fasolin, René Blanchard. Druck: Urs Zuber AG, Reinach. Die Texte wurden teilweise aus der Anderausstellung des LV Badischer Imker, Autor Bernd Möller, zur Verfügung gestellt und aktualisiert. Aantal pagina’s: 24.

1997
Zuchtpraxis des Imkers in Frage und Antwort

Karl Weiß. Königinnenzucht, Drohnenzucht, Futtersaftgewinnung, Paarung, Verwendung, Körung, Zuchtbegriffe. Ehrenwirt Verlag München. 4de druk. ISBN 3431028209. Aantal pagina’s 229.

1998
Iconografie van de honingbij in de Lage Landen

Bijenkunst en bijensymboliek in het straatbeeld en toegankelijke gebouwencomplexen. Paul Adriaensen. Voorwoord door Prof. dr. O. Van Laer en Prof. dr. J. Beetsma. Uitgever: Maklu-Uitgevers nv - ISBN: 9062156221 - Aantal Pagina’s: 216
(Boek afgevoerd uit de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Dilsen).

1998
In gezelschap van de honingbij

Auteur: A.S. Heijboer. De belangrijkste doelgroep voor dit boek vormen al die ‘bezige bijen’ die zich inzetten voor Natuurbehoud, zoals vele duizenden veldbiologen in Nederland en België die het liefst van hun hobby een beroep zouden maken. Vooral de laatste jaren zijn er ook vele duizenden jongeren, die geïnteresseerd zijn in de ‘geheime kennis’ van de imker. Het boek bevat een summiere leidraad voor enige basiskennis over de bijenteelt. Alle aspecten van de imkerij komen aan bod. Het geheel heeft niet de pretentie een handboek te zijn voor imkers, maar het zal zeker de geïnteresseerde lezer aanzetten om verdere literatuur ter hand te nemen. Het boek is voorzien van leerrijke tips voor een beginnend imker en is versierd met zwart-witte en kleurenfoto’s. Buiten de uitgebreide literatuur en adressenlijst geeft het boek geen geheimen prijs voor de ervaren imker. Uitgever: Solarus, Uitgeverij - ISBN-nr: 9789052661681. Gebonden. Verschenen januari 1998. (Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent - uit de collectie verwijderd). Aantal pagina’s: 80.

2000
Bijen en hommels

Marlies Huijzer. De schrijfster is leerkracht op een basisschool en schrijft educatieve teksten voor kinderen. Informatie De Ruiter’s Documentatiecentrum, reeks 2 nr. 39. ISBN9011050088. Boekje afgevoerd uit de P.O.B.-Lanaken. Aantal pagina’s: 20.

2000
Het universum van de Honingbij

De ervaringswereld van de Apis Mellifera. DVD, speelduur circa 87 min.

2002
Varroa destructor: beheersing in de bijenteeltpraktijk.

F. J. Jacobs (Franciscus J.), O. Van Laere (Olivier), C. Simoens en D.C. de Graaf (Dirk). Informatiecentrum voor bijenteelt - Gent / 2002. In toepassing van de Verordening (EG)1221/97 van de Raad voor de uitvoering van maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing - Regio Vlaanderen. Aantal pagina’s: 76.

2003
Gids voor bijen, wespen en mieren / tweede druk

Heiko Bellmann. Bijen, wespen en mieren behoren tot de bekendste vliesvleugeligen, namelijk de aculeaten of angeldragers. Sommige soorten beschouwen we als nuttige honingleveranciers en bloembestuivers, andere vallen ons lastig en krijgen (ten onrechte) het predikaat ‘ongedierte’. Alle soorten delen echter hun bijzonder fascinerende gedragswijzen tijdens de nestbouw en de verzorging van hun broed. Veel soorten zijn algemeen en kan men regelmatig in de menselijke omgeving vinden, andere zijn zeldzaam en diverse soorten worden sterk bedreigd. In deze gids worden 135 verschillende bijen, wespen en mieren afgebeeld en wordt hun gedrag uitgebreid beschreven. Uitgeverij Tirion. Aantal pagina’s: 336.

2004
Een leven voor de koningin

Carlie Stijnen - (roman) - Dries is een zorgzame echtgenoot die in zijn vrije tijd volledig opgaat in zijn hobby, de bijenteelt. Met dezelfde toewijding die hij zijn vrouw Bel betoont, bekommert hij zich om zijn bijen. Een leven voor de koningin is een intrigerende, rijke roman over het conflict tussen het moderne seculiere en het religieuze denken. Tegelijk is het een universele vertelling over het complexe mysterie van huwelijk en liefde, over verantwoordelijkheid, betrokkenheid, vitalisme, spiritualiteit en zingeving. De Arbeiderspers, september 2004 - ISBN13 / 9789029538190 - ISBN10 / 9029538198. Aantal pagina’s 256.

2004
The Irish bee guide

J.G. Digges. A Manual of Modern Bee-Keeping. First Published 1904, Celebration Edition 2004. Irish Bee Journal Office / Eason & Son / Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Aantal pagina’s: 220

2004
Bezige bijtjes

Sue Whiting / Stuart Martin - Een glitterboekje voor kleuters. Nederlandse editie van Boek Spcials Nederland bv - Oegstgeest. Aantal pagina’s: 10.

2004
Bees of the world

Christopher O’Toole & Anthony Raw. Many of nature’s most curious and intriguing creatures can be discovered in the extraordinary Of the World set. Brought back into print by popular demand, with revamped and reworked maps and charts that reflect recent research, each volume provides clear, basic information on physiology, classification, habitat, life cycle, and behavior, including such diverse topics as courtship and mating, egg-laying and development, reproduction and parental care, and food and feeding. Printed in China. Aantal pagina’s: 192.

2004
Biotechnische beheersing van de varroase bij de honingbij

prof. dr. ir. Octaaf Van Laere, emeritus Universiteit Antwerpen, Dept. Biologie, ere-directeur CLO-Gent - Dept. Gewasbescherming. Uitgegeven door het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt - VVCB v.z.w. - ISBN 908085591X. Aantal pagina’s: 35.

 
2004
Het Bijenfeest

Blije bijen in hun bijenkorf geven vandaag een feest voor hun vriendjes. 2003 - The Bookcompagny Publishing Pty Limited, Australië. 2004 - Nederlandse editie van Boek Soecials Nederland bv - Oegstgeest. Aantal pagina’s: 10.

2005
Die Tanzsprache der Bienen

Karl von Frisch. Originaltonaufnahmen 1953-1962. CD1 en CD2. ISBN 3932513568.

2005
Het gouden honingboek

Talloze liefhebbers van honing roemden al de weldadige uitwerking van honing op de gezondheid en de schoonheid. Honing is een uitstekende leverancier van vitale stoffen; hij is goed voor het hart en verhoogt het weerstandsvermogen. Honing is daarnaast ook geliefd als voedend gelaatsmasker en als middel voor een goede haarverzorging. Maar het zoete goud van de bijen is natuurlijk ook een culinaire belevenis van formaat. In een schat aan recepten wordt aangetoond hoe veelzijdig dit levendige en aromatische natuurproduct in allerlei gerechten kan worden toegepast. E. Banziger. Uitgeverij Ruitenberg Boek. ISBN 9054263237. Aantal pagina’s: 120.

2005
Biotechnische beheersing van de varroase bij de honingbij

prof. dr. ir. Octaaf Van Laere. Uitgegeven door het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt - VVCB v.z.w. - ISBN 9789080855915. Aantal pagina’s: 32.

2006
Honingbijen in de natuur

F. Jacobs, B. Rotthier, K. Beeuwsaert. Een uitgave van de Koninlijke Vlaamse Imkersbond vzw & het Informatiecentrum voor bijenteelt - Gent. Druk Zenon, Gavere - Baaigem. Aantal pagina’s: 16.

2007
Zelf bijen houden

Zelf bijen houden biedt een frisse, moderne blik op het traditionele imkeren. Talloze
fotos, schema’s en tips vullen de goede, betrouwbare imkerinformatie aan.
Tevens geeft het boek aanwijzingen over hoe de lezer kaarsen en zeep kan maken
en worden talloze honingrecepten helder verwoord. Dit is een nuttig boek voor de
hedendaagse imker. Lees alles over: wat u moet aanschaffen, wat de beste en veiligste
plaats voor uw bijenkasten is en hoe u uw tuin moet inrichten om te voorkomen
dat uw bijen voor overlast zorgen. Auteur Flottum, K. - Uitgever Veltman Uitgevers
B.V. zelf bijenhouden - ISBN 9789059206144 - ISBN10 9059206142

2007
Phänomen Honigbiene

Jurgen Tautz, mit Fotografien von Helga R. Heilmann. Neue Einblicke in die faszinierende Welt der Honigbienen. ISBN-13: 978-3827418456 / ISBN-10: 3827418453. Aantal pagina’s: 278.

2008
Honing en zijn vele praktische toepassingen

Margaret Briggs / Veltman Uitgevers - De honingbij bestaat al langer dan de mens. Dat weten we dankzij 150 miljoen jaar oude fossiele vondsten. Sinds mensenheugenis gebruikt de mens dit natuurproduct om zich te voeden, genezen, reinigen en beschermen. Het is alom bekend dat de prehistorische mens de zon vereerde als de goddelijke schenker en voeder van het leven. Wie van ons weet echter dat de Babyloniërs en Assyriërs honing gebruikten tijdens hun rituelen? Honing geniet nog dezelfde populariteit als vroeger en er wordt veel waarde aan toegekend vanwege de deskundige wijze waarop de honingbij honing maakt. Oorspronkelijke titel: Honey And Its Many Health Benefits. ISBN13 - 9789059208018 - Aantal pagina’s: 160.

2008
Bijenhouden. Hoe doe je dat?

Friedrich Pohl - Tirion natuur - 124 pag. - ISBN 978 90 5210 6991 - NUR 432

2008
Varroose erkennen und erfolgreich bekämpfen

Dr. Friedrich Pohl. Der Befall ganzer Völker mit der aggressiven Varroamilbe ist Dauerthema bei den Imkern, die Forschung läuft auf Hochtouren. Bei den Imkern besteht ein hoher Informationsbedarf darüber, wie diese Milbe erfolgreich aber völkerschonend und ohne Belastung der Bienenprodukte bekämpft werden kann. Uitgeverij Kosmos. ISBN-13: 9783440112335 - ISBN-10: 3440112330. Aantal pagina’s: 82.

2009
Honing, één en al natuur

Swiers Karin / Hans Westerling - Wist je dat er zowel zwarte als witte honing bestaat? Dat vele sporters zweren bij honing als belangrijke energieleverancier? Waar komt het woord ‘honeymoon’ vandaan? Welke impact hebben bijen op ons voedsel? En hoe kun je kwaaltjes met honing bestrijden? In Honing. Een en al natuur vind je echt álles over deze heerlijke delicatesse. Van beroemde bijenhouders en honingbier tot bijenweides en honingmassages. Honing is een waar geschenk van de natuur: het wordt gebruikt als geneesmiddel en verzorgingsproduct en is bovendien onmisbaar in de keuken. Laat je verrassen door de vele kwaliteiten van honing en ontdek boeiende weetjes over bijen en over het maken en gebruiken van honing. Karin Swiers, illustraties Hans Westerling - Uitgeverij: Davidsfonds / Leuven - www.davidsfondsuitgeverij.be - ISBN 978-90-5826-653-8. Aantal pagina’s: 127

2009
Bijen, wespen en hommels

Laget D., Simoens C. en Jacobs F. Een uitgave van het Labo voor Zoöfysiologie (UGent), in samenwerking met het informatiecentrum voor Bijenteelt. Aantal pagina’s: 24.

2009
Selectie in de bijenteelt

Demonstratieproject van de Vlaamse overheid “Varroa-index in de bijenteeltpraktijk: demonstraties”. Prestatietests en teeltwaardebepaling voor bijenkoninginnen van het ras A. m. carnica. em. prof. dr. ir. Octaaf Van Laere. Aantal pagina’s: 65.

2009
Gids voor goede Bijenteeltpraktijken

Deze gids werd in 2009 opgesteld door de bijenteeltsector en is bestemd voor alle imkers. Hij bevat zeer veel aanwijzingen over hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. Aantal pagina’s: 80. Deze gids kan gratis bij de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken worden besteld (zolang de voorraad strekt).

2010
De Bijen

Rudolf Steiner. Christofoor uitgeverij, 2010. De voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 over de bijen hield hebben aan waarde niets verloren. Integendeel, de voorspelling die Rudolf Steiner deed dat de bijen het zeer moeilijk zullen krijgen als we honderd jaar met de kunstmatige bijenteelt zouden doorgaan, is helaas maar al te zeer waar. De kunstmatige bijenteelt begon rond 1908-1912. De overgrote meerderheid van de imkers handelt nog altijd kunstmatig manipulatief. De toegankelijke voordrachten in dit boek geven - ook voor de leek - inzicht in de geheimen van het bijenvolk. Rudolf Steiner gaat in op de relatie van de bijen tot de zon, en tot het menselijk organisme. Hij behandelt de werking van de honing en de consequenties daarvan voor de menselijke voeding. Ook de plaats die de bij inneemt in het dierenrijk komt ter sprake. Met een nawoord van Theo Georgiades, waarin onder andere is opgenomen een interview met de kunstenaar Joseph Beuys over Bijen in de kunst. ISBN13 - 9789060386514 - Aantal pagina’s: 197.

2010
Ich hab einen Freund, der ist Imker

LESEMAUS, Band 121. Ralf Butschkow. Wie wird Honig gemacht? Wie sieht es in einem Bienenstock aus? Und wie transportiert die fleißige Biene den Nektar? Diese und viele andere Fragen beantwortet der Imker Christian in dieser Geschichte. Eine kindgerecht erzählte Sachgeschichte zum gemeinsamen Anschauen und Vorlesen. Aantal pagina’s: 32.

2010
Zelf koninginnen telen. Wat houdt je tegen?

Achiel Geurts. Brochure uitgegeven i.s.m. de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken, bevruchtingstation ‘t Waterweierke Houthalen-Helchteren, bevruchtingsstation De Zijp Nieuwerkerken en het Bijenteeltmuseum Lanaken. Aantal pagina’s: 16.

2010
Bijen en hommels in nood

Provincie West-Vlaanderen. Tips voor een bijenvriendelijke tuin. Aantal pagina’s: 20.

2010
Ruimte voor insecten

Ruimte voor insecten - een nieuwe visie op insectenbescherming. Een praktische handleiding voor insectenbeheer. Biedt een geheel nieuwe kijk op natuurbeheer: niet vanuit de mens, maar vanuit de behoeften van insecten. Behandelt de ecologische relatie tussen insect en landschap. Bepaalde insecten(groepen) fungeren als indicator voor de kwaliteit van habitattypen. Voor beheerders is dit een belangrijk hulpmiddel om het beheer en de gewenste effecten te kunnen beoordelen. Insecten vormen een onmisbare schakel in diverse ecosystemen. Besproken worden o.a. 16 typen Nederlandse landschappen (inclusief stedelijk gebied). Welke vegetatietypen zijn bijvoorbeeld voor insecten onmisbaar?  Andere hoofdstukken gaan over ‘insecten begrijpen’. Bijvoorbeeld het opstellen van een ecologisch profiel (de ecologische relatie tussen insect en landschap) of een habitatprofiel (een overzicht van ecologische eisen) van een insectensoort en wat voor type profiel insecten inzetbaar maakt als indicator voor effectief terreinbeheer. And last but not least ... een uitgebreid overzicht van de belangrijkste insectenorden met hun ecologisch profiel: bij grote orden ook enkele voorbeelden van soorten en interessante details. Dit boek biedt verrassende inzichten in natuurbeheer. Een praktische handleiding voor insectenliefhebbers, ecologen en natuurbeheerders. Frits Bink werkte jarenlang bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en schreef eerder de Ecologische atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa.  Uitgeverij KNVV; 1. Editie (1. April 2010) ISBN-10 : 9050113303 / ISBN-13 : 978-9050113304. Aantal pagina’s: 265

2010
Bijenplantengids

Uitgave van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw. F.J. Jacobs, K. Beeuwsaert en B. Rotthier. Informatiecentrum voor bijenteelt - Gent. 2010/5360/01. Aantal pagina’s: 80.

2011
Imkern mit dem Magazin und mit der Varroatose

Karl Pfefferle. Dit succesvol imkershandboek is ondertussen aan een 15de druk toe. De auteur werd op het XXXL Internationale Imkerscongres Apimondia in 1987 te Warschau tot erelid van deze Wereldimkerorganisatie benoemt. Aantal pagina’s: 250.

 
2011
Beekeeping

A practical step-by-step guide. David Cramp. Anness Publishing - printed in China. 400 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 160.

2011
Wegwijs in de oude imkerij

Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken. 470 illustraties. Aantal pagina’s: 64.

2012
Een handvol bijen

Film van Lydia Koopmans. Sinds 2002 is de bijensterfte in Nederland verdubbeld. In ‘Een handvol bijen’ zien we hoe drie bijenliefhebbers de bijen willen behoeden voor de ondergang. DVD Kompas Film 2012. Speelduur 42 min.

2013
More Than Honey

Al vijftien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend fenomeen voor: honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Een virus? De grote hoeveelheden pesticiden? De industrialisering van de honingsector? Niemand lijkt een antwoord te hebben. Maar één ding staat als een paal boven water: het lot van de natuur en de mens is nauw verbonden met dat van de bijen. Einstein zei ooit zelfs dat wanneer de bijen uitsterven, de mens nog amper vier jaar te leven zou hebben. Op zoek naar antwoorden en verklaringen neemt regisseur Markus Imhoof ons mee op een fascinerende reis naar de betoverende wereld van de bijen. EAN 9789461872234 - Taal Duits, Engels - Ondertiteling Frans, Nederlands - Uitvoering DVD - Speelduur 91 minuten - Verschijningsdatum 10-09-2013.

2013
Bijen in beeld

Mini natuurgids & herkenningskaart - Auteur: Kees de Heer. Bij het woord ‘bij’ denken de meeste mensen meteen aan de honingbij. Maar in Nederland leven nog veel meer soorten. Dit boekje beschrijft de honingbij en 15 soorten wilde bijen, van de grote wolbij tot de rosse metselbij, hun leefwijze en gedrag. Inclusief tips voor herkenning, leuke weetjes & herkenningskaart! Waar leven bijen? Hoe bouwen zij hun nest, hoe verzamelen ze hun honing en hoe zit hun samenleving in elkaar? En bovenal: hoe kun je bijen in je eigen tuin lokken? Deze gids hoort bij de serie Natuur in beeld. Ideaal om kennis te maken met de natuur dichtbij! - ISBN13 - 9789050114042 - Aantal pagina’s: 36.

2013
Kunstmatige inseminatie van bijenkoninginnen

Octaaf Van Laere, Mikalai Khalenkow. Praktische handleiding. Het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor bijenteelt, VVCB vzw, wil met deze handleiding de koninginnentelers een grondig inzicht geven in essentiële en geavanceerde technieken voor het tot stand brengen van succesvole inseminatie in de bijenteelt. ISBN 9789080855922. Aantal pagina’s: 16.

2013
Honingbijen

Jürgen Tautz - Het nieuwe boek Honingbijen geeft een verrassend kijkje in de complexe en bizarre bijenwereld. Wat zijn de geheimen die de bijen evolutionair zo succesvol maakten? Hoe zit dat met hun verfijnde communicatie en hun mysterieuze voortplantingsbiologie? Welke rol spelen bijen in de landbouw, en welke bedreigingen kennen ze? Honingbijen maakt de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een breed publiek. Het bevat talloze prachtige foto’s. Tekstadvies: Tjeerd Blacquiere (Plant Research International WUR Wageningen) - Fotografie: Helga Heilmann - Uitgever: KNNV Uitgeverij - Uitvoering: 278 pag., 17 x 24 cm, genaaid gebonden, full colour met talloze kleurenfoto’s - 3de druk 2013 - ISBN: 978 90 5011 4739

 
2013
Van de Byen, Hare wonderlicke oorspronc

Theodorum Clutium (Dirck Outgaertsz Cluyt, eerste hortulanus en imker van de Hortulanus botanicus Leiden). Herdruk van Nederlands oudst boek over het bijenleven (1597); Uitgeverij Compres, Leiden. ISBN 9789090116440. Aantal pagina’s: 260.

2013
100 jaar Imkersgilde De Vlijtige Bie

Julien Borms. Geschiedenis van de Aalsterse bijenbond. Uitgegeven door Beroepsvereniging De Vlijtige Bie Aalst. Layout Freddy Franck. D/2013/13.166/1. Aantal pagina’s: 120.

2014
Koninginnenteelt

H.H.W. Velthuis en M.J. Duchateau. Bewerking van het boekje ‘Koninginnenteelt’ uit 1983 van Velthuis en Duchateau. Deze uitgave wil de aandacht voor - en de praktische beoefening van de koninginnenteelt stimuleren en wil bijdragn tot inzicht in de noodzaak van selectie. Uitgave januari 2014. Uitvoering en vormgeving: Jan Charpentier. Aantal pagina’s: 52.

2014
If Bees are Few...

Doris Denekamp & Jimini Hignett, with a story by Simon Ings. “If Bees are Few ...”, een citaat van de Amerikaanse dichter Emily Dickinson, vormt het uitgangspunt: als er weinig bijen zijn ..., is er dan nog wel een tuin? De omslag van het boek is gemaakt van speciaal papier waarin zaden zijn verwerkt. Men kan het boek planten om het zien uitgroeien tot een bijentuin. Aantal pagina’s: 96.

2014
Bijen Houden

Bijen Houden - een compleet overzicht. Het complete boek over het houden van bijen met meer dan 400 foto’s, van het opbouwen van een volk tot het beheren van de bijenkorf en het oogsten van de honing. David Cramp. Oorspronkelijke titel Beekeeping, Anness Publishing - printed in China 2012. Uitgave 2014 Rebo Productions b.v. Lisse. 400 afbeeldingen. Aantal pagina’s: 160.

2016
Het bijenboek

Piotr Socha - In ‘Het bijenboek’ kom je werkelijk alles te weten over de honingbij: welke uitvindingen we te danken hebben aan deze kleine diertjes, hoeveel soorten bijenkasten er zijn, hoe een bijenkorf er vanbinnen uit ziet, hoe de bijen communiceren en wat de imker allemaal doet om zijn bijen het jaar door te begeleiden. Alles komt aan bod in de heldere teksten, maar vooral ook in de prachtige zeer gedetailleerde kleurenillustraties die telkens op twee naast elkaar liggende pagina’s staan afgedrukt. Piotr Socha is een van de populairste cartoonisten in Polen. Zijn vader was imker, hij is dus opgegroeid tussen de bijen. Vandaar ook deze fascinerende inkijk in de wondere wereld van de honingbij. Uitgeverij Lannoo - 2016, EAN 9789401433594, Hard cover, 80 pagina's.

2016
Pollenstof: een bijenwandeling door de wereld van bloemen en stuifmeel

dr. Michel Asperges en Roeland Vaes - In deze publicatie van 208 pagina’s met ruim 950 foto’s kan je alles lezen over stuifmeel en het belang voor bijen. Meer dan 160 planten en bloemen worden beschreven aan de hand van foto’s van de plant, de bloem, de bij met stuifmeelkorfje en microscopische opnames van het stuifmeel. In het boek komen verder ook de eerste resultaten van het onderzoek naar de diversiteit van stuifmeel in de provincie Limburg aan bod. Het boek in A4 formaat wordt volledig in kleur gedrukt op kwaliteitspapier en is zeer rijk geïllustreerd met prachtige en unieke foto’s, voornamelijk macro-opnames.

 
2018
Der Honig

Zander - Maurizio  - Handbuch der Bienenkunde Band 6 / Herkunft, Gewinnung, Eigenschaften und Untersuchung des Honigs. Aantal pagina’s: 212

 

2019
De Zwermvangers

De zwermvangers – nieuwe inzichten over De Imkers van Pieter Bruegel. Uitgegeven door Volker Dietzel. Aantal pagina’s: 64

2021
Britt bij de bijen

Britt Van Marsenille - Prachtig prentenboek over een van de belangrijkste dieren op aarde. Bijen zijn een belangrijke schakel in onze voedselketen: drie vierde van wat op ons bord ligt, hebben we aan hen te danken. Dat er wereldwijd volledige bijenvolken sterven, is dan ook een groot probleem. Met Britt bij de bijen wil Britt Van Marsenille kinderen op een speelse manier meenemen in de bijzondere wereld van de honingbij. Wat is het verschil tussen bijen en wespen? Hoe leven bijen en hoe maken ze honing? Welke bloemen vinden ze lekker? En hoe kan jij bijen redden? De prachtige illustraties van Katrien Vanderlinden brengen de bijenwereld met een kleurrijke knipoog tot leven. Uitgave Horizon, isbn 978 94 639 6242 1. Aantal pagina’s: 96

2021
Bijen

Friedrich Hainbuch. Bij en mens zijn nauw met elkaar verbonden, en imker Friedrich Hainbuch gunt ons in Bijen een kijkje in het leven van deze fascinerende insecten. Hij stelt ons voor aan leden van de bijenfamilie, neemt ons mee door de geschiedenis van de bijenteelt, toont ons de levenscyclus van bijen, en deelt de vele schatten die deze dieren - buiten de geurige was en zoete honing - ons schenken. Bijen is een natuurboek dat dieper ingaat op de betekenis van bijen voor ons ecosysteem - en dus voor ons eigen leven. Geen veldgids, maar een prachtig geïllustreerd liefdesverhaal over mens en bij. Uitgeverij Terra. Aantal pagina’s: 194

2021
SUSKE EN WISKE - Het blije bijenteam

Suske en Wiske ontmoeten bijenfee Andrena tijdens een gezellige picknick. Ze vertelt snikkend dat hun nakomelingen dreigen te verdwijnen onder een laag beton. Onze trouwe vrienden schieten meteen in actie om Andrena en de andere zandbijen te redden. Dit boekje (liggend format) bevat 12 halve strippagina’s met dit unieke Suske en Wiske-kortverhaal, gemaakt voor de Week van de bij in België (2021). Tevens enkele infopagina’s met illustraties door Luc Morjaeu. Standaard Uitgeverij Antwerpen / fotografie: Bart Vandepoele, Shutterstock. Eerste druk / Oplage 5.000