Bevruchtingsstanden

Richtlijnen voor het plaatsen van EWK’s op de bevruchtingsstanden

• Het kweekmateriaal van de bevruchtingsstanden staat ter beschikking van alle imkers, maar enkel voor eigen gebruik. Het is verboden handel te drijven.
• Zowel de omlarving als de bevruchting worden bij een en hetzelfde bevruchtingsstation uitgevoerd.
• Een voorafgaande varroabehandeling wordt aanbevolen.
• Verplicht is echter een op voorhand uitgevoerd nosema-onderzoek, uitgevoerd door een van de door de F.l.V. aangestelde onderzoekers of verantwoordelijken.
• De verantwoordelijke van het bevruchtingsstation heeft altijd het recht om kastjes te controleren en bij twijfel over de gezondheid der aangeboden bijen, deze opnieuw te laten onderzoeken.
• Bij aankomst op een bevruchtingsstand dient de kweker eerst het inschrijvingsformulier in te vullen en het plaatsingsrecht te betalen. Door ondertekening verklaart hij zich akkoord met de reglementering. Hij ontvangt een standaardformulier dat hij na de kweek dient terug te bezorgen aan de verantwoordelijke van het bevruchtingsstation.
• De aangeboden kasten kunnen enkel afgegeven en geplaatst worden op de bevruchtingsstand zelf. Kastjes aangeboden aan huis bij een van de verantwoordelijken van de bevruchtingsstand worden geweigerd.
• De maat en de vorm van de aangeboden kastjes is vrij, ze dienen wel uit degelijk materiaal vervaardigd te zijn.
• Het spreekt vanzelf dat de kastjes voorzien zijn van het nodige voedsel.
• Alleen originele EWK-kastjes kunnen in de ter plaatse voorhanden zijnde omhulsels geplaatst worden.
• Het plaatsen van EWK-bevruchtingskastjes gebeurt steeds onder toezicht van een verantwoordelijke van het bevruchtingsstation.
• Al de aangeboden kastjes dienen voorzien te zijn van naam en adresgegevens van de kweker.
• Kastjes die eigendom zijn van andere imkers mogen nooit gestoord worden.
• Alle kastjes dienen darrenvrij te zijn, al bij de minste twijfel kan er een controle plaatsvinden.
• Er mogen geen kastjes aangeboden worden met open- of gesloten broed. Nooit mag er een darrenrooster geplaatst worden voor de bevruchtingskastjes.
• Na 14 dagen dienen de kastjes teruggehaald door de kweker, uitsluitend tijdens de dagen dat het station is opengesteld. De EWK’s worden pas afgesloten na 20.30 uur, om te vermijden dat er teveel bijen achterblijven.
• Bij het vertrek dient al het gebruikte materiaal terug op zijn plaats gezet.
• De verantwoordelijken van het bevruchtingsstation kunnen de toegang weigeren aan personen die zich niet schikken naar de reglementen.
• De verantwoordelijken van het bevruchtingsstation kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van de op het bevruchtingsstation opgestelde kastjes of hun inhoud.