Federaal imkersblad

Het Federaal Imkersblad is het tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Federaal Imkersverbond vzw. Het tijdschrift telt 40 bladzijden waarvan 8 in full color.
Verantwoordelijke uitgever: Hervé Vanoosterhout, Waardstraat 26, 3520 Zonhoven, 011 818397
Redactie: Achiel Geurts, Bessemerstraat 432, 3620 Lanaken, 089 717547
Druk: Drukkerij Pietermans, Wolfstraat 1, 3620 Lanaken, 089 714350
Abonnementen: 20,00 euro per jaar (buitenland: 25,00 euro / aanvullende verzendingskost inbegrepen) te storten op rekeningnummer BE60 9794 2954 1970 van F.I.V. vzw, Bessemerstraat 432, 3620 Lanaken, met vermelding “Abonnement Imkersblad”.

Vraag een proef exemplaar aan via het contact formulier.