Geluid tuten en kwaken

Tuten: geluid van een pasgeboren koningin die over de raten loopt. Kwaken: geluid van de koningin in haar cel voor de geboorte.