Oude imkerij op Erfgoeddag

Op zondag 21 april namen Hans en Fridy Maurer, Schophem 2 te ‘s Gravenvoeren deel aan de Erfgoeddag. Onder de titel ‘Het verdriet van de imker’ werd vooral stilgestaan bij het aloude imkersambacht, waarvan het onderdeel ‘de korfimkerij’ bijna volledig verdwenen is. Theo Broers uit Voeren leverde diverse oude gevochten bijenkorven en allerhande imkersmaterialen. Ook het Bijenteeltmuseum Lanaken maakte onder meer met het tentoonstellen van de diverse bijenkasttypes het overzicht op de oude imkerij tijdens deze Erfgoeddag compleet. Vermelden we nog dat Hans en Fridy tijdens deze dag meer dan 100 bezoekers mochten verwelkomen.