Korfvlechten

Bijenkorven zijn tegenwoordig alleen nog maar bij een nostalgische imker in gebruik of staan louter als sier opgesteld in de bijenhal. Een schepkorf wil nog wel eens gebruikt worden, maar ook dat wordt steeds minder. Om te laten zien hoe men een bijenkorf vlecht, schafte het Bijenteeltmuseum de aanzet van een vlechtwerk aan. Deze korf is niet gevlochten van stro maar van buntgras. De precieze aanvoer van het buntgras wordt geregeld door de vlechtring.