In de kijker:

Bijenteeltmuseum op ‘De Kers 2013’

Op 14 juli organiseerde de Nationale Boomgaardenstichting vzw haar 10de Euregionale kersenhappening ‘de Kers’ in Landcommanderij Alden Biesen. Centraal stond de expositie van meer dan 150 lokale, regionale en traditionele kersenvariëteiten. Veel aandacht was er voor de diverse tentoonstellingsstanden, welke grotendeels in ruimten als de Tiendschuur en de Rijschool stonden opgesteld.

Museum verwerft honingslinger

Van 1865 tot 1869 werden, na de eerste houten slinger van von Hruschka, tientallen verschillende constructies bedacht. Maar toch zal het nog even duren, voordat onze roestvrijstalen radiaalslingers en tangiaalslingers gemeengoed zijn geworden. De slinger verhoogt het gemak van de imker en verbetert de kwaliteit van de honing, omdat deze ‘koud geslingerd’ kan worden. Koud slingeren wil zeggen dat de honing niet verhit wordt om hem uit de raten te kunnen oogsten. Bij de afgebeelde slinger rust het aandrijfwerk op een houten balk. Het binnenwerk is in een houten constructie vervat.

KVLV op bezoek

KVLV Neerharen organiseerde op 19 juni een daguitstap per fiets naar het Bijenteeltmuseum. Door het snikhete weer (33°C) verkozen enkele oudere dames om thuis te blijven. De uitgedunde groep kreeg tijdens een 2 uur durende rondleiding uitgebreide info over de fascinerende insectenwereld.

Leerlingen T.I. Sparrendal op bezoek

Ook vandaag (18 juni) kreeg het Bijenteeltmuseum Lanaken leerlingen van het T.I. Sparrendal op bezoek. Ze konden tijdens een korte rondleiding in het museum kennis maken met de geschiedenis van de imkerij in al haar facetten. Na een korte bespreking van de evolutie van bijenkorf naar bijenkast, mochten de leerlingen nog even poseren aan de bijenstand.

Leerlingen T.I. Sparrendal bezoeken Bijenteeltmuseum

Deze week bezochten leerlingen van het T.I. Sparrendal in afzonderlijke groepen het Bijenteeltmuseum. Ze kregen tijdens een korte rondleiding in het museum uitgebreide info over de insectenwereld, waarbij - vanzelfsprekend - de meeste aandacht uitging naar het leven van de honingbij. Bijzonder veel interesse was er voor een kijkje in een echte bijenkast. Enkel de ‘durvers’ mochten - met kapruin op - op inspectie in de bijenhal. Op de foto een groep leerlingen van Campus T.I. Sparrendal, die op donderdag 13 juni het museum en de bijenstand bezocht.

Museum verwerft originele ‘de Layenskast’

Georges de Layens (1834-1897) introduceerde in Frankrijk als een van de eersten een kast met losse ramen. De door hem ontwikkelde kast heeft een vaste bodem en ramen met direct aan elkaar sluitende toplatten. De kast wordt van boven afgesloten met een deksel die middels scharnieren aan de voorkant van de kast vastzit. Het vlieggat zit onderin midvoor. Hij wilde in deze kast voldoen aan de door Huber beschreven ruimtebehoefte voor het broednest van een bijenvolk. De ramen van deze kast hebben daarom de tamelijk forse afmeting van 31 x 37 cm.

Museum verwerft ontzegelvork met uitneembare naalden

In de 19de eeuw schakelden vele korfimkers over naar korven met uitneembare ramen. De honingramen moesten niet langer geperst worden, maar konden leeggeslingerd worden. Honingbijen verzegelen de gevulde honingcellen met een wasdekseltje. Deze verzegeling moet voor het slingeren worden verwijderd. Oorspronkelijk gebruikte men hiervoor ontzegelmessen, maar eind 19de eeuw (1890) schakelde men over naar ontzegeleggen en ontzegelvorken. Met vorken - mits ze regelmatig gespoeld worden met koud water - gaat ontzegelen veel makkelijker.

Overzichtstentoonstelling te Aalst

De Aalsterse imkersvereniging ‘De Vlijtige Bie’ vierde begin juni 2013 haar 100-jarig bestaan. Zij stelde niet alleen haar jubileumboek ‘100 jaar imkersgilde De Vlijtige Bie’ voor, maar organiseerde ook een overzichtstentoonstelling in de Sint Annazaal te Aalst, waaraan het Bijenteeltmuseum Lanaken met de uitleen van didactisch materiaal en oude imkersgereedschappen mocht meewerken.

Oude imkerij op Erfgoeddag

Op zondag 21 april namen Hans en Fridy Maurer, Schophem 2 te ‘s Gravenvoeren deel aan de Erfgoeddag. Onder de titel ‘Het verdriet van de imker’ werd vooral stilgestaan bij het aloude imkersambacht, waarvan het onderdeel ‘de korfimkerij’ bijna volledig verdwenen is. Theo Broers uit Voeren leverde diverse oude gevochten bijenkorven en allerhande imkersmaterialen. Ook het Bijenteeltmuseum Lanaken maakte onder meer met het tentoonstellen van de diverse bijenkasttypes het overzicht op de oude imkerij tijdens deze Erfgoeddag compleet.

Pagina's