Nieuwe imkers maken kennis met oude imkerij

Op zondagmorgen 31 mei ging de laatste les van de ‘Cursus voor beginnende imkers’ uitzonderlijk door in het Bijenteeltmuseum Lanaken. De conservator van het museum verduidelijkte beknopt de evolutie van de imkerij en besteedde ruime aandacht aan de koninginnenteelt, omdat dit thema niet in de imkerscursus aan bod was gekomen. Voorts gaf hij nog diverse tips bij het opstarten van de imkershobby en wees hij op de belangrijke rol die het bijenteeltmuseum vervult als ‘kennis- en praktijkcentrum bijenteelt’ voor de imkers uit Lanaken en omgeving. De beginnende imkers ontvingen na het bezoek een infobrochure waarin - stap voor stap - de eenvoudigste methode om succesvol kwaliteitsmoeren te telen wordt uitgelegd.