Tondeldoosje

In het bijenteeltmuseum Ecopoll te Geffen troffen we tussen de collectie Dathepijpen ook enkele tondeldoosjes aan. De tondeldoos is eigenlijk de voorloper van de lucifer, en diende dus om ‘vuur’ te maken. Het was een doosje waarvan de inhoud bestond uit tondel, een licht ontvlambaar materiaal. Dit kon bijvoorbeeld een stukje gedroogde tonderzwam zijn. Hiernaast had men nog een vuursteentje en een metalen ring, het vuurslag, nodig. Deze bestond uit koolstofhoudend ijzer. Als de vuursteen dicht genoeg bij de tondel werd gehouden, kon men proberen om met de metalen ring een vonk op de stof te doen belanden. Indien dit lukte, kon een behendige gebruiker door wat te blazen een vlammetje opwekken. Begin 20e eeuw raakte de tondeldoos in onbruik, vooral door de opkomst van lucifers, die veel gemakkelijker in gebruik waren. Een tondeldoosje ontbreekt nog in de collectie imkersmaterialen van het bijenteeltmuseum Lanaken.