Watergieter

Soms worden aan het Bijenteeltmuseum voorwerpen aangeboden, die niet rechtstreeks met imkeren te maken hebben, maar door vorm of kleur naar de honingbij verwijzen. De afgebeelde watergieter rust op 6 pootjes en is voorzien van 2 paar vleugels. In het lijf van de bij kan ruim 1 liter water. De kop van de bij is voorzien van een tiental kleine gaatjes, waardoor het water in fijne straaltjes over de planten kan worden gegoten.